Міжнародна програма ALARM Плюс в Україні

Міжнародна програма ALARM Плюс в Україні

Поліпшення невідкладної акушерської допомоги і, як наслідок, зменшення материнської та перинатальної смертності є одним із найважливіших напрямів діяльності Асоціації акушерів-гінекологів України (УААГ). Отже, цілком логічним виглядає підписання 23 січня 2006 р.

Підготував Максим Гвоздик

президентом УААГ, професором Б.М. Венцківським та виконавчим віце-президентом Товариства акушерів-гінекологів Канади (SOGC), професором Вітою Сенікас партнерської угоди щодо проведення в Україні міжнародного проекту програми ALARM.

Керівником проекту Міжнародної програми ALARM Плюс в Україні є професор І.О. Могілевкіна (PATH), виконавчим директором – професор Б.М. Венцківський (УААГ).

Метою програми є збільшення можливостей УААГ у покращанні якості невідкладної акушерської допомоги та послуг із планування сім’ї з використанням підходів Міжнародної програми ALARM. Донор проекту – USAID за посередництва організації IntraHealth.

PATH (Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я) – некомерційна міжнародна організація, що розробляє та впроваджує новаторські підходи з розв'язання проблем у сфері охорони здоров'я, враховуючи культурні особливості кожної країни. Співпрацюючи з різноманітними державними, громадськими та приватними партнерами, PATH сприяє поширенню доступу до сучасних технологій та стратегій у сфері охорони здоров'я, які змінюють мислення та поведінку людей. Діяльність PATH спрямована на покращання глобального здоров'я та благополуччя.

Головний офіс організації розташовується в Сієтлі, штат Вашингтон, США. PATH має 24 представництва в 14 країнах світу. Наразі PATH працює в 65 країнах із питань репродуктивного здоров'я, вакцинації та імунізації, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, а також дитячого здоров'я та харчування. Сьогодні за сприяння організації РАТН впроваджується проект «Міжнародна програма ALARM Плюс в Україні».

Історія підготовки проекту розпочалася ще в 2004 р., коли на запит Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів (FIGO) було прийнято рішення про розробку проектної заявки. У лютому 2005 р. відбулася зустріч представників УААГ із представником SOGC доктором Фердинандом Паульсом, на якій було обговорено етапи реалізації проекту та розглянуто напрями співпраці між цими професійними асоціаціями. Розробку та впровадження проекту активно підтримало Міністерство охорони здоров'я України.

У межах проекту було підписано партнерську угоду між УААГ та SOGC для проведення Міжнародної програми ALARM Плюс в Україні під егідою FIGO. Очікується, що інституціональні та організаційні можливості УААГ розвинуться таким чином, що з часом вона зможе посісти провідне місце в розробці політики акушерської та гінекологічної практики в Україні.

З метою зміцнення УААГ було запропоновано заходи на організаційному/інституціональному (для ефективного керівництва та управління програмами/діяльністю) та програмному – для просування Міжнародної програми ALARM Плюс у двох пілотних регіонах та повної інтеграції у програми та діяльність УААГ правового підходу до сексуального та репродуктивного здоров'я – рівнях. У межах проекту планується широка співпраця УААГ із акушерками з метою їх ефективнішого партнерства з лікарями. Крім того, через запропоновану програму та всі її заходи, включаючи Міжнародну програму ALARM Плюс, упроваджуватиметься етичний кодекс FIGO «Професійні та етичні обов'язки стосовно прав у сексуальному та репродуктивному здоров'ї».

Мета проекту полягає в розширенні можливостей УААГ у більш якісному наданні невідкладної акушерської допомоги з використанням підходів Міжнародної програми ALARM. Проект спрямовано на покращання реалізації УААГ заходів безперервної медичної освіти на основі даних науково-доказової медицини, передусім із невідкладної акушерської допомоги. Важливими компонентами програми є повна інтеграція у діяльність асоціації правового підходу в сексуальному та репродуктивному здоров'ї, зміцнення співпраці лікарів акушерів-гінекологів з акушерками, збільшення можливостей в наданні технічної допомоги Міністерству охорони здоров'я України. Особлива увага приділяється співпраці УААГ із зацікавленими особами, які беруть участь в національних ініціативах, спрямованих на підвищення безпеки здоров'я матері та дитини.

Спільний проект УААГ, SOGC, PATH, FIGO та Capacity Project – Міжнародна програма ALARM Плюс – уже стартувала в Донецькій та Вінницькій областях. Програма впроваджується за підтримки та сприяння Міністерства охорони здоров'я України, обласних управлінь охорони здоров'я, медичних університетів та коледжів. Проект координує свою роботу з іншими ключовими організаціями та проектами, діяльність яких спрямована на поліпшення здоров'я матері та дитини: ВООЗ, ЮНІСЕФ, JSI.

На сьогодні сформовано Національний комітет Міжнародної програми ALARM, який розробляє план дій щодо впровадження та підтримки проекту, а також проводить моніторинг виконання програми в співпраці з міжнародними партнерами. Загалом планується провести 18 тренінгів, шість з яких буде організовано канадськими інструкторами (три в Донецькій та три у Вінницькій областях), а 12 – українськими (дев’ять в Донецькій та три у Вінницькій областях). Основна мета проекту – надати УААГ можливість поширити навчальний курс ALARM Плюс на національному рівні, зокрема включити його до навчальної програми медичних шкіл на післядипломному етапі.

Для полегшення реалізації проекту для учасників програми було перекладено з англійської мови навчальні модулі. Після порівняння всіх розділів програми з протоколами, затвердженими МОЗ України, виявилося, що практично всі підходи до надання невідкладної акушерської допомоги збігаються. Більше того, в Донецьку фахівці державного медичного університету висловили бажання ввести цю програму в навчальний процес післядипломної освіти лікарів.

Найбільшою перевагою програми є те, що виклад теоретичного матеріалу супроводжується відпрацюванням практичних навичок на висококласних муляжах. Після закінчення п'ятиденного тренінгу практично всі учасники зазначили в анкетах надзвичайну цікавість та корисність цієї програми.

Після завершення проекту очікується вдосконалення досвіду УААГ у впровадженні системи безперервної медичної освіти з невідкладної акушерської допомоги та поширення міжнародної програми ALARM Плюс за межі двох пілотних регіонів. Впровадження проекту сприятиме розробці та впровадженню нової моделі співробітництва урядових та неурядових організацій у сфері охорони здоров'я з підвищенням у суспільстві ролі професійної громадської організації, що дозволить впровадити демократичних реформ у системі охорони здоров'я в Україні.