Державна соціальна допомога для дітей-інвалідів

Державна соціальна допомога для дітей-інвалідів

Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначено, що інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років мають право на державну соціальну допомогу, а особи, що за ними доглядають, мають право на грошову надбавку.

Кому надається соціальна допомога?

Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам віком до 18 років.

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», на пенсію та на державну соціальну допомог}' згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Якщо ж інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», то ці виплати призначаються одночасно.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка призначається без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід.

Розмір державної допомоги

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

 • інвалідам з дитинства І групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні.

Інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

 • інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько- консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:

 • на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • на дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

Надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:

 • на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму для дитини:

 • до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;
 • від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-нвалідам з січня з грудня
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 1660,75 1879,50
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1423,5 1611,00
інвалідам з дитинства II групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949 1074,00
інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949 949
на дітей-інвалідів 949 949
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1180,30 1335,30
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1307,30 1479,30
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою 996,45 1127,70
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 1512,45 1711,20
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1639,45 1855,20

Куди і коли звертатися за допомого?

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність інвалідам з дитинства, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України.

Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям-інвалідам, виз-начаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профі-лактичних закладів.

Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров'я у триденний термін зобов'язані надіслати виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі - виписка з акта огляду МСЕК) інваліда з дитинства або медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років (далі медичний висновок про дитину-інваліда) до місцевого органу з питань соціального захисту населення за місцем проживання інваліда з дитинства або законного представника дитини-інваліда.

Не пізніше 10 днів після надходження зазначених документів місцевий орган з питань соціального захисту населення зобов'язаний направити письмове повідомлення інваліду з дитинства, законному представнику дитини-інваліда про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення.

Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення.

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до місцевого органу з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання, за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із законних представників за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання.

Державна соціальна допомога призначається із дня звернення за її призначенням.

Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день приймання місцевим органом із питань соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подаються також усі необхідні документи, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У тих випадках, коли до заяви про призначення державної соціальної допомоги додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше З місяців із дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається місцевими органами з питань соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіми необхідними документами.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на увесь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як до місяця досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:

 • заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;
 • паспорт або, за його відсутності, інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
 • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
 • довідка з місця навчакня із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;
 • довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;
 • довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;
 • довідка про неодержання державної соціальної допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання (коли заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до місцевого органу з питань соціального захисту населення не за місцем постійного проживання, а за місцем фактичного проживання);
 • довідка про неодержання допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання (коли заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із законних представників не за місцем постійного проживання, а за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву);
 • довідка місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого проживання (якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина-інвалід).

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

Документи, які подаються в копіях, повинні бути підписані посадовими особами місцевого органу з питань соціального захисту населення і засвід-чені печаткою цієї установи.

Місцевий орган із питань соціального захисту населення, який прийняв заяву про призначення державної соціальної допомоги, видає заявнику (уповноваженій особі) розписку про прийняття заяви та доданих до неї документів із зазначенням дати прийняття заяви.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику7, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, що зазначені вище, подаються:

 • про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;
 • довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;
 • копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а за відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
 • довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним із батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. За неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження вдома і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Умови припинення та поновлення виплати допомоги

Виплата державної соціальної допомоги призупиняється у разі пропускання строку переогляду інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, а за умови визнання повторного інвалідом або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється із дня зупинення, але не більш як за один місяць.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, та виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом.

При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи інвалідності (вищої або нижчої), то державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою.

У разі припинення виплати державної соціальної допомоги внаслідок нез'явлення на переогляд без поважних причин, при наступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, виплата цієї допомоги поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом.

Виплата у повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства в разі влаштування їх до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного після того в якому виникли ці обставини.

У разі влаштування дитини-інваліда віком до 18 років до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного після того в якому виникли ці обставини.