На прийомі у юриста

На прийомі у юриста

Яка тривалість щорічної відпустки та робочого тижня медичних реєстраторів?
Л.П. Журавська, м. Київ

Консультант: З.В. Шепелєва, правовий інспектор ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Щорічна відпустка медичним реєстраторам надається тривалістю 24 календарних дні (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

Посада медичного реєстратора не передбачена розділом XVII «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих умовах (природних географічних, геологічних, підвищеного ризику для здоров’я), що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р.

№ 1290 (додаток 2 у редакції постанови КМУ від 13 травня 2003 р. № 679).

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я») посада медичного реєстратора належить до технічних службовців.

Отже, зазначені працівники права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці не мають.

До 1 вересня 2005 р. медичні реєстратори були прирівняні до середнього медичного персоналу лише за умовами оплати праці.

Згідно з пунктом 1.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» тривалість робочого тижня медичних реєстраторів становить 38,5 години на тиждень.

З 2000 р., отримавши ступінь кандидата медичних наук із терапії, обіймаю посаду завідувача терапевтичного відділення, до цього 14 років працювала терапевтом. Чи маю я право на пенсію наукового працівника?
Н.М. Чернікова, м. Луганськ

Згідно зі статтею 22-1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до наукових працівників належать особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

До стажу наукової роботи зараховується час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, із дня зайняття посади за цією спеціальністю.

Пенсія науковому працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: жінкам – за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі наукової роботи – не менше 15 років.

Отже, при настанні пенсійного віку ви маєте право на оформлення пенсії наукового працівника.