Протокол лікування дітей з пієлонефритом

Протокол лікування дітей з пієлонефритом

Поширеність хвороб сечостатевих органів серед дітей за останні 5 років в Україні зростає, із них за рахунок нефрологічних захворювань реєструється збільшення інфекцій нирок і сечових шляхів. У 2004 році поширеність хронічного пієлонефриту серед дітей віком до 17 років становила 65,8 випадків на 10 000 дітей.

На жаль, дотепер залишається недостатньо активним виявлення, лікування та диспансерний нагляд за нефрологічними хворими. На допомогу практикуючим лікарям ми публікуємо Протокол лікування дітей з пієлонефритом, затверджений Наказом МОЗ України №365 від 20.07.2005 року

Шифр за МКХ-10:

N 10 Гострий тубулоінтерстиційний нефрит
N 11 Хронічний тубулоінтерстиційний нефрит
N 11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов’язаний з рефлюксом
N 11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит
N 11.8 Інші хронічні тубулоінтерстиційні нефрити
N 11.9 Хронічний тубулоінтерстиційний нефрит неуточнений
N 12 Тубулоінтерстиційний нефрит, не уточнений як гострий і хронічний
N 13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія
N39.0 Інфекція сечовивідних шляхів без уточненої локалізації

1. Термінологія

Пієлонефрит (ПН) – неспецифічне мікробно-запальне захворювання нирок з переважним вогнищевим інфекційно-запальним ушкодженням тубулоінтерстиційної тканини, пов’язане з інфекцією сечових шляхів, що потрапляє в нирки гематогенним, лімфогенним чи висхідним шляхом.

Інфекція сечових шляхів – поняття інфікованості органів сечової системи без уточнення рівня ураження.

Рефлюкс-нефропатія – стан, в основі розвитку якого лежить поєднання дизембріогенезу сечових шляхів і певних ділянок нервової системи з порушенням структури ниркової тканини. Характеризується розвитком хронічного атрофічного пієлонефриту на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу.

Обструктивні уропатії – група урологічних захворювань, які супроводжуються порушенням відтоку сечі та підвищенням внутрішньомисочкового тиску, розширенням чашечково-мисочкового сегмента, розвитком вторинного пієлонефриту з поступовою атрофією ниркової паренхіми.

2. Класифікація

www.nephrology.kiev.ua

Далі буде.