Консультанты медицинского портала «Здоровье Украины»

Консультант ВГО
Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України"
юрист
Место работы:
ВГО "Фундація медичного права та біоетики України"
Контактная информация:
г. Львов, ул. Подвальная, 9/15
Телефон:
+38(032) 235-54-76
Сайт:
Количество ответов: 7
Сортировка: по дате
28 мая 2013 года
Спрашивает Валерий:
я инвалид-чернобылец, установлена связь заболевания с аварией на ЧАЭС. Требуется операция на сердце в институте Амосова. Денег на операцию нет. Что надо делать, чтобы операцию сделали бесплатно?
19 июня 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Громадянам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з Законом України від 28.02.1991 р. № 796 – XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
- безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
- першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;
- щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах.
Відповідно до ст. 49 Конституції України у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.
Згідно з Рішенням Конституційного Суду України за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002р. № 10-рп/2002 треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.
У статуті наукової установи передбачено, що Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова є державною установою, яка заснована на державній власності. Відтак, лікування у даній установі проводиться безоплатно.
Додаткову інформацію про умови госпіталізації можна знайти на сайті: http://amosovinstitute.org.ua/?hosp
Отже, виходячи з наведеного вище, оперативне втручання із залученням необхідних спеціалістів у даному закладі повинно проводитись безоплатно.
18 мая 2013 года
Спрашивает Лариса:
Здравствуйте!У моего мужа перелом обеих костей голени уже 7 месяцев.На ноге аппарат Илизарова.По истечении 120 дней нахождения на больничном был направлен на МСЕК,где было принято решение разрешить продлить б/л.Теперь он направляется на консультацию МСЕК,т.к. истекают следующие 120 дней.Может ли МСЕК сейчас дать группу инвалидности или что МСЕК может предпринять на этот раз?
19 июня 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Згідно з положеннями п. 4.1 Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», направлення хворого для огляду до МСЕК (далі - комісія) здійснюють лікарсько-консультаційні комісії (далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні дванадцять місяців.
Згідно з п. 6, 7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317, комісія за участю представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань приймає рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності особам, що звертаються для встановлення інвалідності, у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим же захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців.
Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.
Відповідно до п. 4.4. Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», особам, не визнаним інвалідами:
- у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
- у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.
Таким чином, після проведеного огляду, Вам може бути продовжено строк тимчасової непрацездатності або Вас може бути визнано працездатним. За наявності відповідних умов Вам, також, може бути встановлено групу інвалідності.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводиться на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводиться медико-соціальними експертними комісіями.
Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, встановлено оціночні критерії відповідно до яких, в залежності від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності, встановлюється І, ІІ чи ІІІ група інвалідності.
Враховуючи вищенаведене, не видається можливим відповісти на питання про можливість визнання Вас інвалідом чи встановлення конкретної групи інвалідності на підставі даних про наведений діагноз, оскільки, таке встановлення здійснюється на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.
Винятком є належність діагностованого захворювання, травми або вродженої вади до переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду, затвердженого Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності». Проте, вказаний Вами діагноз до цього переліку не входить.
13 мая 2013 года
Спрашивает Вера:
У ребенка 5,5 лет остеохондропатия (болезнь Пертеса) головки левого бедра, начальная стадия. Положена ли ребенку группа инвалидности? Какая и на какой срок?
15 мая 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Насамперед, варто зазначити, що в даному випадку йтиметься не про встановлення конкретної групи інвалідності, а про визнання дитини дитиною-інвалідом віком до 18 років. Згідно з п. 2 Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого Наказом МОЗ України N 482 від 04.12.2001 р., перелік медичних показань, що дають право про одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, передбачено в Наказі Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років» від 08.11.2001 р. N 454/471/516. Відповідно до розділу VI Наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 р. N 454/471/516, до захворювань та патологічних станів, які дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років, а отже, й на визнання дитини дитиною-інвалідом, відноситься ідіопатичний асептичний некроз кістки, що характеризується патологічними змінами в суглобах, що призводять до деформацій, порушень співвідношень, обмеження рухів та можливостей обслуговування і пересування. А отже, у Вашому випадку, наявні підстави для визнання дитини дитиною інвалідом до 18 років.
29 апреля 2013 года
Спрашивает владимир:
Добрый день.В 2002 г была сделана операция по удалению молочной железы.Вследствии чего получила 2 гр инвалидности,через год 3 гр.В 2005 г группу сняли.Возможно ли восстановить группу по инвалидности.Заранее спасибо!!!!
15 мая 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Згідно з положенням ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводиться на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводиться медико-соціальними експертними комісіями. Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561, встановлено перелік захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду. Відповідно до п. 3.4.43. цієї Інструкції, ІІІ група інвалідності встановлюється при однобічній мастектомії внаслідок злоякісного новоутворення. Відповідно, названий Вами діагноз є підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності без строку переогляду.
22 апреля 2013 года
Спрашивает Евгений:
День добрый!Какая группа инвалидности положена по диагнозу:важка вiдкрита черепно-мозкова травма(06.2010-забiй головного мозку,епiдуральна гематома лiворуч,багатоуламковий перелом скроневоi та тiмяноi кiсток лiворуч,субарахноiдальний крововилив)?"
15 мая 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Згідно з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводиться на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводиться медико-соціальними експертними комісіями. Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, встановлено оціночні критерії відповідно до яких, в залежності від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності, встановлюється І, ІІ чи ІІІ група інвалідності. Враховуючи вищенаведене, не видається можливим відповісти на питання про визнання особи інвалідом чи встановлення конкретної групи інвалідності на підставі даних про діагноз особи, оскільки, таке встановлення здійснюється на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Винятком є належність діагностованого захворювання, травми або вродженої вади до переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду, затвердженого Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності». Проте, вказаний Вами діагноз до цього переліку не входить.
27 февраля 2013 года
Спрашивает Марина:
Здравствуйте!у меня уже есть один ребенок,а сейчас уже жду второго малыша!я по многим обстоятельствам не у спела здать анализы и пройти врачей!И терерь мне не дают декретные.Что мне делать ?
19 июня 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня! Потрібно зазначити, що кожна жінка, яка готується стати мамою має право на отримання допомоги по вагітності та пологам. Водночас порядок отримання і розмір цієї допомоги залежить від статусу жінки. Зокрема, є особливості надання цієї допомоги: 1) для працюючих жінок; 2) добровільно застрахованих; і 3) не застрахованих жінок і жінок підприємців.
Не залежно від місця свого працевлаштування (на підприємстві, в установі та організації, чи у фізичної особи) усі працівники є застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яке своєю чергою включає і допомогу по вагітності та пологах для жінок.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відпустки» допомога по вагітності та пологах - це оплата відпустки (декретної відпустки), яка надається жінкам на підставі медичного висновку. Відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами (декретна відпустка) триває 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після (всього - 126 днів). У разі ускладнення пологів або при народженні двох чи більше дітей, післяпологова відпустка збільшується до 70 днів. Витрати на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами покриваються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога повинна бути призначена не пізніше десяти днів з дня отримання необхідних документів від працівниці. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами повинна бути виплачена у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
З’ясуйте у роботодавця причину невиплати, чи подавав він листок непрацездатності та розрахунок до Фонду.
07 февраля 2013 года
Спрашивает Вова:
Здравствуйте!Хотел-бы задать вопрос правового характера!Может-ли женщина другого государства имеющая постоянный вид на жительство и прописку в Украине получившая анализ вич+ получать лечение и терапию в Украине?
17 апреля 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
юрист
Доброго дня. Згідно зі ст. 11 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України користуються такими ж правами і несуть такі ж обов'язки в сфері охорони здоров'я, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.
Таким чином, особа, що постійно проживає в Україні, тобто отримала посвідку на постійне проживання, має право на безоплатне надання медичної допомоги в Україні. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17 серпня 1998 р. № 1303, у разі амбулаторного лікування, вищезгадана особа матиме право на безоплатний відпуск лікарських засобів.
Как это работает?
1 Задайте вопрос
2 Получите консультацию врача
Наши партнеры