Деякі питання поліпшення медичного забезпечення інвалідів

Деякі питання поліпшення медичного забезпечення інвалідів

З метою реалізації положень Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) затвердити план заходів щодо поліпшення медичного забезпечення інвалідів згідно з додатком.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 3 грудня 2009 р. N 1484-р
Київ


Деякі питання поліпшення
медичного забезпечення інвалідівЗ метою реалізації положень Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) затвердити план заходів щодо поліпшення медичного забезпечення інвалідів згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28 


 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1484-рПЛАН
заходів щодо поліпшення
медичного забезпечення інвалідів1. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України Державної програми медичної реабілітації інвалідів.

  МОЗ.
  II квартал 2010 року.

2. Введення до штатних розписів закладів, що належать до сфери управління МОЗ, посад із зарахуванням на них випускників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації за спеціальністю "Фізична реабілітація".

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

3. Прийняття МОЗ відповідних організаційних рішень для ведення повного нозологічного обліку інвалідів, особливо інвалідів тих нозологій, які потребують забезпечення виробами медичного призначення.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

4. Удосконалення структури МОЗ, зокрема утворення департаменту з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів, з відповідним реформуванням структури медико-соціальних експертних комісій в областях.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

5. Удосконалення методики складення індивідуальних програм реабілітації інвалідів.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

6. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду медичної реабілітації інвалідів у лікувальних закладах, що належать до сфери управління МОЗ.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

7. Опрацювання питання щодо утворення на базі діючих лікувально-профілактичних і лікувальних закладів мережі спеціалізованих нозологічних реабілітаційних підрозділів.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

8. Відновлення лікувальної та матеріально-технічної бази Українського науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця), забезпечення належної організаційної та фінансової підтримки діяльності зазначеного інституту та Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) з визначенням їх функціональних повноважень щодо розвитку наукового та лікувально-практичного підґрунтя реабілітації інвалідів.

  МОЗ.
  I квартал 2010 року.

9. Поліпшення екстреного медичного забезпечення інвалідів по слуху шляхом поширення кращого досвіду роботи станцій швидкої медичної допомоги щодо системи оперативного виклику лікарів до хворих інвалідів по слуху.

  МОЗ за участю
громадських організацій
інвалідів.
  I квартал 2010 року.