Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Вакцини Протипоказання
Усі вакцини та анатоксини Тяжкі ускладнення від попередньої дози у вигляді анафілактичної реакції або токсичної еритеми.Алергічна реакція на будь-який компонент вакцини, анатоксину. Органічні прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія та гідроцефальний синдром у ступені декомпенсації, епілепсія, епілептичний синдром із судомами не рідше ніж 2 рази на місяць. Гостре захворювання або загострення хронічного захворювання. Вроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія. Імуносупресивна терапія
Усі живі вакцини Транзиторна ппогаммаглобулінемія та злоякісні новоутворення, вагітність, ВІЛ-інфекція (відповідно до глави 3 розділу II Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого цим наказом)

БЦЖ - м

БЦЖ

БЦЖ - м, БЦЖ

Маса тіла дитини менше 2000 г.

Маса тіла дитини менше 2500 г.

Ускладнення на попереднє: введення вакцини (лімфаденіт, холодний абсцес, виразка шкіри більше 10 мм у діаметрі, келоідний рубець, БЦЖ-остит, генералізована БЦЖ-інфекція). Тубінфікування та туберкульоз в анамнезі. Дефекти системи фагоцитозу. Генералізована ЕЦЖ-інфекція, ЕЦЖ-остит, виявлені у інших дітей у сім'ї
ОПВ ОПВ не вводиться особам з селективним IgA - імунодефіцитом. Особам, яким протипоказано введення живих вакцин, а також членам їхніх родин рекомендовано проведення щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ)
Проти кашлюку Судоми в анамнезі (вакцинація проводиться АДП або вакциною з ацелюлярним кашлюковим компонентом)
Жива вакцина проти кору, жива паротитна вакцина, вакцина проти краснухи або тривакцина (кір, паротит, краснуха) Алергічні реакції на аміноглікозиди. Анафілактичні реакції на яєчний білок. Введення препаратів крові
  1. Основним критерієм при вирішенні питання щодо протипоказань до введення конкретної вакцини є перелік протипоказань, визначений в інструкції про її застосування.
  2. Планові вакцинації вакциною, анатоксином відкладаються до закінчення гострих проявів захворювання та загострення хронічних захворювань і проводяться після одужання або під час ремісії хронічного захворювання.
  3. Імуносупресивна терапія - терапія, що проводиться цитостатичними препаратами, у тому числі монотерапія циклоспорином A та іншими кортикостероїдами в імуносупресивних дозах, променева терапія. Терапія кортикостероїдами визнається імуносупресивною, якщо з розрахунку на преднізолон складає більше 1мг/кг/добу та триває більше 14-ти діб за умов системного використання. Планові щеплення інактивованими вакцинами та анатоксинами проводяться після закінчення терапії, щеплення живими вакцинами не раніше ніж через 1 місяць після припинення терапії. Якщо тривалість терапії кортикостероїдами складає менше 14-ти діб незалежно від дози або більше 14-ти діб при дозі за преднізолоном менше 1мг/кг/добу, або використовується як замісна терапія, або використовується місцево, то така терапія не визнається імуносупресивною та не є протипоказанням до проведення планового щеплення.
  4. Після щеплення оральною поліомієлітною вакциною (далі - ОПВ) пропонується обмежити парентеральні втручання протягом 40 діб.
  5. Проведення щеплень для профілактики кору, паротиту та краснухи після введення препаратів крові (цільна кров, плазма, препарати імуноглобулінів, еритроцитарна маса), за винятком відмитих еритроцитів, можливе в терміни, що вказані в інструкції про застосування препарату, але не раніше ніж через 3 місяці. Після екстреної профілактики правця протиправцевим людським імуноглобуліном новонародженим вакцинація БЦЖ проводиться за загальноприйнятою схемою. Якщо інтервал між щепленням проти кору, епідемічного паротиту, краснухи та уведенням препарату крові з лікувально-профілактичною метою менше 14-ти днів, щеплення проти цих інфекцій слід повторити.

Рекомендовані інтервали між вакцинацією для профілактики кору, паротиту, краснухи і вітряної віспи та введенням препаратів крові, що містять специфічні антитіла

Препарат/показання до застосування препарату Рекомендований інтервал (місяців)
Екстрена імунопрофілактика правця імуноглобуліном людини протиправцевим 3
Пасивна імунопрофілактика гепатиту A нормальним імуноглобуліном людини 3
Пасивна імунопрофілактика гепатиту В специфічним імуноглобуліном проти гепатиту В 3

Пасивна імунопрофілактика кору нормальним імуноглоБуліном лнщини стандартна контактному

(Без імунодефіциту)

з імунодефіцитом

 

5

6

Трансфузія крові;

відмиті еритроцити;

еритроцити з додаванням консерванту (adenine saline) ;

цільна кров (Ht 65%);

цільна кров (Ht 35-50%);

плазма/тромбоцити

 

6

6

6

7

Імуноглобулін протицитомегаловірусний в/в 6

В/в імуноглобулін;

сепсис;

тромбоцитопенічна пурпура;

хвороба Кавасакі

 

8

10

11

Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення С.І.Осташко

Начальник Управління громадського здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення А.А.Григоренко