Щеплення

О прививках ходит столько противоречивой информации, что немудрено растеряться. А вдруг вакцинация и вправду может повредить здоровью? Однако прежде чем принимать решение об отказе от прививок, нужно разобраться, где все-таки проходит граница истины. Ведь как бы то ни было, вакцинопрофилактика надежно страхует от множества опасных заболеваний.
Закон України
Читати далі
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян.

Закон України
Читати далі
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб.

Закон України
Читати далі
Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки"

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі.

Розпорядження
Читати далі
Розпорядження "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року"

За ступенем негативного впливу на здоров'я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології.

Наказ
Читати далі
Наказ "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів"

З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики затвердити наступне.

Наказ
Читати далі
Наказ "Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років"

На виконання доручення Президента України з метою удосконалення надання медичної допомоги дітям раннього віку та уніфікації обсягів і якості медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

Закон України
Читати далі
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Про затвердження Положення про . дошкільний навчальний заклад Закон вiд 06.04.2000 № 1645-III

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини.

Читати далі
"Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року"

Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту.

Положення
Читати далі
Положення "про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики"

Це Положення регулює організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики.

Постанова Первомайського міського суду Луганської області від 16 травня 2012 р у справі. № 2а-71/2012 1220
Читати далі
Постанова Первомайського міського суду Луганської області від 16 травня 2012 р у справі. № 2а-71/2012 1220

16 травня 2012р. Первомайський міський суд Луганської області розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Первомайську

Наказ
Читати далі
Наказ "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною"

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 № 1-1/252 та спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України від 11.09.03 № 423/59, з метою покращання надання медичної допомоги новонародженим в Україні

Відсутність щеплень у дітей віком до 3 років не привід до їх незарахування у дошкільні навчальні заклади
Читати далі
Відсутність щеплень у дітей віком до 3 років не привід до їх незарахування у дошкільні навчальні заклади

На сьогодні батьки, чиї діти віком до 3 років вступають до дошкільних навчальних закладів, зіштовхуються з проблемою незарахування своїх дітей до дитячих садків у зв'язку з відсутністю в них профілактичних щеплень за віком.

Постанова
Читати далі
Постанова "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

Це Положення поширюється на всі дошкільні навчальні заклади, крім будинків дитини, дитячих будинків сімейного типу, дитячих будинків інтернатного типу, центрів розвитку дитини, діяльність яких регулюється відповідними положеннями про ці заклади.

Закон України
Читати далі
Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз"

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності, спрямованої на протидію виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз, забезпечення медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Наказ
Читати далі
Наказ "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"

Реформування діяльності галузі охорони здоров'я з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу надає амбулаторно-поліклінічному етапу медичної допомоги дітям першочергового значення.

Закон України Про загальну середню освіту
Читати далі
Закон України Про загальну середню освіту

Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності.

Обязательная вакцинация детей в Украине: правовые аспекты
Читати далі
Обязательная вакцинация детей в Украине: правовые аспекты

Вопросы защиты детей и взрослых от инфекционных заболеваний издавна беспокоят человечество. С момента открытия первых вакцин неустанно проводятся поиски средств защиты от смертельно опасных недугов.

Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень
Читати далі
Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Иммунопрофилактика: новое поколение вакцин в Украине
Читати далі
Иммунопрофилактика: новое поколение вакцин в Украине

Сомнений нет, что вакцинация является высокоэффективным методом профилактики инфекционных заболеваний.

Рекомендации по скринингу заболеваний
Читати далі
Рекомендации по скринингу заболеваний

Большинство из анамнестических и данных медицинского осмотра при визите к педиатру первичного звена, наблюдения на дому направлены на идентификацию не обнаруженных ранее проблем и факторов риска.

Противоопухолевые вакцины - перспективное терапевтическое направление в онкологии
Читати далі
Противоопухолевые вакцины - перспективное терапевтическое направление в онкологии

Ограниченные возможности лечения поздних стадий онкологических заболеваний методами хирургии, химиотерапии, лучевой и гормональной терапии делают актуальными поиск и разработку других способов сохранения жизни таких больных. В частности, большие надежды..

1 2
всего 2 страницы