Наказ "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"

Наказ

Реформування діяльності галузі охорони здоров'я з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу надає амбулаторно-поліклінічному етапу медичної допомоги дітям першочергового значення. Медична допомога дітям на цьому етапі не відповідає сучасним вимогам. Неналежна увага приділяється антенатальній профілактиці патології плоду, спостереження новонароджених проводиться без врахування спадкового, соціального, акушерського анамнезів. Неефективною є просвітницька робота з сім'єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань та їх ускладнень.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 434 від 29.11.2002

Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні

Реформування діяльності галузі охорони здоров'я з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу надає амбулаторно-поліклінічному етапу медичної допомоги дітям першочергового значення.

Медична допомога дітям на цьому етапі не відповідає сучасним вимогам. Неналежна увага приділяється антенатальній профілактиці патології плоду, спостереження новонароджених проводиться без врахування спадкового, соціального, акушерського анамнезів. Неефективною є просвітницька робота з сім'єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань та їх ускладнень.

Потребує покращання профілактична робота в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, будинках дитини, дитячих будинках. Диспансеризація дитячого населення, особливо сільської місцевості, очікуваного результату не дала.

Недоліки значною мірою зумовлені недостатньою організаційно-методичною роботою та послабленням контролю з боку керівників органів охорони здоров'я всіх рівнів.

З метою удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про дитячу міську поліклініку (поліклінічне відділення) (додається).

1.2. Примірне положення про головного лікаря дитячої міської поліклініки (додається).

1.3. Примірне положення про заступника головного лікаря дитячої міської лікарні з поліклінічної роботи (додається).

1.4. Примірне положення про завідуючого педіатричним відділенням дитячої міської поліклініки (додається).

1.5. Примірне положення про завідуючого педіатричним відділенням з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.6. Примірне положення про старшу медичну сестру педіатричного відділення дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення) (додається).

1.7. Примірне положення про старшу медичну сестру педіатричного відділення дитячої міської поліклініки з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.8. Примірне положення про лікаря-педіатра дільничного (додається).

1.9. Примірне положення про лікаря-педіатра педіатричного відділення з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.10. Примірне положення про медичну сестру дільничну педіатричної дільниці (додається).

1.11. Примірне положення про медичну сестру педіатричного відділення з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.12. Примірне положення про медичну сестру процедурного кабінету дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.13. Примірне положення про медичну сестру (фельдшера) фільтра дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.14. Примірне положення про лікаря-спеціаліста дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.15. Примірне положення про районного (міського) педіатра (додається).

1.16. Примірне положення про денний стаціонар для дітей (додається).

1.17. Примірне положення про організацію медичної допомоги дітям в умовах стаціонару вдома (додається).

1.18. Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (ф. № 003-3/о додається).

1.19. Інструкцію щодо заповнення журналу обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (додається).

1.20. Примірне положення про кабінет здорової дитини (додається).

1.21. Примірне положення про кабінет інфекційних захворювань дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.22. Примірне положення про відділення відновного лікування дитячої міської поліклініки (додається).

1.23. Примірне положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу (додається).

1.24. Примірне положення про первинний і вторинний допологовий патронаж вагітної (додається).

1.25. Журнал обліку допологових патронажів вагітних (ф. № 111-1/о додається).

1.26. Інструкцію щодо заповнення журналу обліку допологових патронажів вагітних (додається).

1.27. Примірну схему експертної оцінки якості медичного спостереження за дітьми 1-го року життя (додається).

1.28. Примірну схему експертної оцінки якості диспансеризації хворих дітей (додається).

1.29. Примірне положення про комплексну оцінку здоров'я дітей (додається).

1.30. Примірну схему розподілу дітей раннього та дошкільного віку за групами здоров'я (додається).

1.31. Примірний перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги лікарем-педіатром дільничним вдома (додається).

1.32. Критерії профілактичної роботи з дітьми в амбулаторно-поліклінічних умовах (додається).

1.33. Примірну схему кратності обов'язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання цього наказу, визначивши пріоритетні та першочергові заходи щодо поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення дитячої амбулаторно-поліклінічної служби.

Постійно.

2.2. Затверджені у п. 1 примірні положення, схеми, переліки, критерії застосовувати для розробки та затвердження локальних документів щодо діяльності закладів, служб, підрозділів, спеціалістів тощо незалежно від моделі первинної медико-санітарної допомоги.

Постійно.

2.3. Укомплектувати вакантні посади дільничної педіатричної служби, насамперед у лікувально-профілактичних закладах, розташованих у сільській місцевості.

Постійно.

2.4. Ширше впроваджувати стаціонарозамінні технології в діяльність дитячої амбулаторно-поліклінічної служби, довести рівень госпіталізації дітей в денні стаціонари до 40,0 на 1 тис. дитячого населення.

2003-2005 рр.

2.5. З метою зниження захворюваності та смертності дітей першого року життя забезпечити спадкоємність у роботі родопомічних та дитячих закладів охорони здоров'я, підвищити якість проведення допологових патронажів вагітних та спостереження за новонародженою дитиною на дільниці.

Постійно.

2.6. Забезпечити пріоритетність профілактичного напряму роботи педіатричної амбулаторно-поліклінічної служби та медичне спостереження за здоровими дітьми згідно з критеріями профілактичної роботи, затвердженими цим наказом.

Постійно.

2.7. Зобов'язати головних (штатних і позаштатних) фахівців органів охорони здоров'я здійснювати систематичний контроль за якістю надання медичної допомоги дітям на догоспітальному етапі з аналізом випадків пізньої госпіталізації, летальності протягом першої доби.

Постійно.

2.8. Забезпечити контроль за організацією амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям із групи ризику за соціальним фактором.

Постійно.

2.9. Забезпечити проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів вихованців будинків дитини та за погодженням з регіональними органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім'ї та молоді - вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ширше використовувати для реабілітації цих дітей потужності амбулаторно-поліклінічних закладів та стаціонарів.

Постійно.

2.10. Підвищити ефективність обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах шляхом проведення діагностичних і лікувальних заходів дітям з виявленою патологією в повному обсязі.

Починаючи з 2002 р.

2.11. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо виховання здорової дитини з залученням до роботи медичних сестер.

Постійно.

3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р.О.):

3.1. Здійснювати періодичні перевірки регіонів щодо виконання цього наказу, результати заслуховувати на колегіях, апаратних нарадах.

Постійно.

3.2. Запроваджувати в діяльність лікувально-профілактичних закладів нові медико-організаційні технології, досвід роботи української мережі "Школи сприяння здоров'ю", "Клініки дружні для молоді".

Постійно.

4. Вважати таким, що не застосовується на території України, наказ МОЗ СРСР від 19.01.83 № 60 "Про подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню в містах".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.

Міністр
В.Ф.Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.11.2002 № 434