Антраль — эффективный гепатопротекторный способ для лечения хронического гепатита и цироза печени (укр)

Антраль — эффективный гепатопротекторный способ для лечения хронического гепатита и цироза печени (укр)

Останніми роками відмічається зростання захворюваності гепатобіліарної системи, що характеризується прогресуючим перебігом і несприятливим медико-соціальним прогнозом. Сьогодні у світі хронічним гепатитом страждають близько 5% дорослого населення

Т. Торхова, к. ф. н., доцент кафедри технології ліків та клінічної фармації КМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ

Останніми роками відмічається зростання захворюваності гепатобіліарної системи, що характеризується прогресуючим перебігом і несприятливим медико-соціальним прогнозом.

Сьогодні у світі хронічним гепатитом страждають близько 5% дорослого населення земної кулі, і тенденцій до зменшення не виявляється. Поширеність захворювань печінки в Україні також висока. Офіційна цифра, що була зареєстрована у 1997 році — 14000 на 100000 населення, хоча, на думку спеціалістів, вона в повній мірі не відтворює реальної картини. Привертає увагу той факт, що в цілому по Україні захворюваність за останні 10 років зросла: на хронічний гепатит — на 76,6%, на цироз печінки — на 75,6%. Насторожує переважання хвороб печінки серед молоді. Так, за період, що аналізується, серед підлітків захворюваність на гепатит збільшилася на 68,8%. Як бачимо, наведені статистичні дані свідчать про суттєве почастішання випадків захворювань гепатобіліарної системи за останні роки. Це зумовлено, зокрема, несприятливими екологічними і соціальними факторами, зловживанням алкоголем, прийомом деяких лікарських засобів, тривалим впливом малих доз радіації, а в деяких випадках — труднощами під час проведення діагностики, відсутністю відповідних знань про захворювання печінки і фармакології тих чи інших лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих із хронічними гепатитами.

У світовій гепатологічній практиці основним принципом терапії хронічних захворювань печінки є максимальний захист органа шляхом обмеження кількості лікарських засобів та призначення препаратів, терапевтичний ефект яких значно перевищує їх побічну дію.

Тому важливе місце в комплексному лікуванні хронічних гепатитів різноманітної етіології посідають гепатопротектори. До цієї групи належать досить різні за своєю структурою і механізмом дії препарати. Спільним в їх механізмі дії є здатність зменшувати пероксидацію ліпідів вільними радикалами й оксидантами, тим самим сповільнюючи пошкодження мембран гепатоцитів і зберігаючи цілість клітин. Гепатотропні засоби покращують перебіг обмінних процесів у печінці, підвищують стійкість печінкових клітин до впливу негативних факторів навколишнього середовища різноманітного походження, сприяють швидшому відновленню паренхіми печінки та її фізіологічних функцій.

Інститутом фармакології і токсикології АМН України і ВАТ «Фармак» розроблено лікарський засіб Антраль, що належить до групи синтетичних гепатопротекторів. Оригінальна активна субстанція Антралю (трис-[N(2,3-диметилфеніл)антранілато] алюміній) і його лікарська форма у вигляді таблеток уже зареєстровані в Україні. Клінічні випробування нового препарату проведені на кафедрі гастроентерології і дієтотерапії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика під керівництвом Н. В. Харченко.

Антраль — це ефективний препарат для лікування гострих і хронічних гепатитів різного генезу, цирозів печінки, сприяє зменшенню астеновегетативних порушень, покращує апетит, сон, знижує диспептичні прояви. При курсовому застосуванні препарат нормалізує вміст білірубіну, g-глобулінів, холестерину в крові, протромбіновий індекс, активність трансаміназ та лужної фосфатази. Антралю властива пролонгована протизапальна, знеболювальна, жарознижувальна дія, а також імунокоригувальна, противірусна активність щодо вірусів гепатиту А, Е та В. За результатами доклінічних досліджень встановлено, що Антраль в умовах гострого, підгострого та хронічного ураження печінки різними ксенобіотиками та їх комбінаціями сприяє ослабленню наслідків дії гепатотоксинів, активізації репаративних процесів у гепатоцитах та практичній нормалізації показників, що відображають структурно-функціональний стан печінки в дорослих та статевонезрілих тварин. Препарат інгібує процеси перекисного окислення ліпідів у крові та тканинах, підтримує активність антиоксидантних систем організму, стабілізує структури печінки та мембрани гепатоцитів. Як відносно нешкідливий фармакологічний засіб, Антраль не порушує функцій органів і систем організму, у нього відсутні кумулятивні властивості, імунотоксична, місцевоподразнювальна, алергенна, ульцерогенна, ембріотоксична і тератогенна дії.

Отримані в ході клінічних досліджень результати свідчать про терапевтичну ефективність препарату Антраль. У хворих зменшилися прояви загальної слабкості, нормалізувався сон, покращився апетит, зменшилися розміри печінки.

Динаміка біохімічних показників у пацієнтів, що вживали Антраль, свідчила про зниження вираженості цитолітичного, мезенхімально-запального та холестатичного синдромів під впливом препарату. Протягом місяця практично всі показники крові в більшості хворих знаходилися в межах норми або наближалися до нормальних значень. Клінічним дослідженням доведено, що Антраль є ефективним гепатопротектором для лікування хворих із хронічними гепатитами різної етіології, він добре переноситься хворими. Препарат рекомендовано як у складі комплексного лікування, так і у вигляді монотерапії для лікування хворих на хронічний гепатит, у тому числі вірусний, і на цироз печінки.

У педіатричній практиці Антраль рекомендується дітям середнього і старшого віку для лікування хронічних активних препаратів з надмірною та високою активністю та постгепатитних цирозів.

Антраль призначають перорально після їди тричі на день: дорослим і дітям віком понад 10 років — по 0,2 г на прийом, дітям віком 4-10 років — по 0,1 г на прийом. Тривалість курсу лікування залежить від важкості перебігу хвороби. Середній курс лікування становить 3-4 тижні. Курс лікування слід повторити після 3-4-тижневої перерви.

Препарат добре переноситься хворими. У поодиноких випадках при тривалому застосуванні Антралю можливі диспептичні явища, які зникають після відміни препарату.

Протипоказанням до призначення Антралю є порушення видільної функції нирок та індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

При одночасному застосуванні зі стероїдними та цитостатичними препаратами в пацієнтів з цирозом печінки Антраль не впливає на їх активність; дозволяється зменшення (до 50-70%) раніше призначеної дози стероїдів без подальшого зниження ефективності лікування. Можливе застосування Антралю в комплексній терапії з жовчогінними та вітамінними препаратами.