Про затвердження Критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів та внесення змін і доповнень до Порядку встановлення

Про затвердження Критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів та внесення змін і доповнень до  Порядку встановлення

Законодавче закріплення диференційованого визначення ступеня втрати професійної працездатності сприяє реалізації прав інвалідів, а також забезпечує їм більший соціальній захист. Адже це – гарантія індивідуального підходу до особливостей їхнього здоров’я.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 238 від 05.08.98
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 1998 р.
за N 652/3092

Про затвердження Критеріїв встановлення ступеня стійкої
втрати професійної працездатності у відсотках,
особливостей працевлаштування хворих та інвалідів та
внесення змін і доповнень до Порядку встановлення
ступеня втрати професійної працездатності у відсотках,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я
від 22.11.95 N 212

На виконання постанови Кабінету Міністрів України N 472 ( 472-93-п ) від 23 червня 1993 року (зі змінами і доповненнями від 8 лютого 1994 року (пост. N 71 ( 71-94-п ), від 18 липня 1994 року (N 492 ( 492-94-п ), від 13 червня 1995 року (N 410 ( 410-95-п ), від 2 жовтня 1995 року (N 777 ( 777-95-п ), від 10 січня 1996 року (N 34 ( 34-96-п ), від 26 липня 1996 року (N 832 ( 832-96-п ), від 3 жовтня 1997 року (N 1100 ( 1100-97-п ), розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року N 735-р ( 735-97-р ) щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997-1998 роки, укладеної 18 жовтня 1997 року, та з метою підвищення якості медико-соціального експертного обслуговування населення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів (додаються). 2. Внести зміни і доповнення ( z0653-98 ) до Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.11.95 N 212 ( z0136-96 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції 22.03.96 N 136/1161, що стосуються питань відшкодування моральної шкоди, встановлення причинного зв'язку смерті громадян з наслідками виробничої травми тощо (згідно з додатком).

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Прийняти до відома і керівництва Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів (додаються).

3.2. З метою покращення організації роботи щодо професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки та працевлаштування інвалідів суворо дотримуватись вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.92 N 83 ( 83-92-п ) "Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда".

Щорічно до 1 лютого наступного за звітним року надавати інформацію щодо стану працевлаштування інвалідів на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності відповідно до трудових рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.Ф.Москаленка.

Міністр А.М.Сердюк

Затверджено

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України 05.08.98
N 238Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 1998 р.
за N 652/3092

Критерії
встановлення ступеня стійкої втрати професійної
працездатності у відсотках, особливостей
працевлаштування хворих та інвалідів

N
з/п
Наслідки травм та професійних
захворювань і форми їх прояву
Відсотки втрати професійної працездатності
1 2 3Центральна та периферійна нервова система
1. Наслідки черепно-мозкової травми, кліщового енцефаліту та інших вірусних інфекцій центральної нервової системи, гострих отруєнь, ураження електрострумом, що виявляються у вигляді:

а) вазо-вегетативного синдрому:

легкого 5-20

помірного 25-40

вираженого 45-60

б) лікворо-гіпертензійного синдрому:

легкого 10-20

помірного 30-50

вираженого 60-80

в) вестибулярного синдрому:

легкого 5-20

помірного 30-50

вираженого 60-80

г) гіпоталамічного синдрому:

легкого 10-20

помірного 30-50

вираженого 60-80

рухових порушень:

монопарезу:

легкого 5-15

помірного 20-40

вираженого 45-60

геміпарезу:

легкого 5-20

помірного 25-50

вираженого 60-80

різко вираженого 85-90

геміплегії 100

тетрапарезу:

легкого 10-25

помірного 30-60

вираженого 70-90

різко вираженого 90-100

ґ) координаторних порушень:

легких 5-20

помірних 25-40

виражених 50-70

д) дефектів кісток черепа:

до 3 см 5

3 - 20 см 10-30

21 - 40 см 30-40

41 - 60 см 40-60

понад 60 см 60-80

е) епілептиформного синдрому:

рідкі напади 10-15

напади середньої частоти 20-40

часті напади 70-80


При епілептиформному синдромі у осіб, професія яких пов'язана з виконанням робіт на висоті, біля джерел вогню, біля механізмів, що рухаються, та у разі неможливості раціонального працевлаштування втрата професійної працездатності установлюється на рівні 30-40% навіть при рідких нападах. Працевлаштування хворих та інвалідів здійснюється переважно на тих підприємствах, де настала інвалідність, з урахуванням професійних знань, вмінь, навичок інвалідів та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.є) синдром паркінсонізму:


легкого 15-25

помірного 30-60

вираженого 65-80

різко вираженого 80-100

ж) гіперкінетичного синдрому:

легкого 15-25

помірного 30-50

вираженого 60-80

різко вираженого 80-100


При легкому синдромі паркінсонізму та легкому гіперкінетичному синдромі, постраждалий не може виконувати робіт на конвеєрі, працювати у шоферських професіях. Такі особи підлягають раціональному працевлаштуванню, а у випадку значного зниження обсягу виробничої діяльності втрата професійної працездатності може бути визначена на рівні 30-50%.з) астенічного синдрому:


легкого 5-10

помірного 15-25

вираженого 30-60

и) іпохондричного синдрому:

легкого 0

помірного 5-15

вираженог 20-40

і) психопатоподібного синдрому:

легкого 0

помірного 5-20

вираженого 25-50

ї) психоорганічного синдрому:

легкого 5-20

помірного 25-60

вираженого 65-80

різко вираженого (недоумство) 80-100

Примітка.

У осіб, що страждають на органічні захворювання центральної нервової системи (арахноідити, енцефаліти, епілепсію, порушення мозкового кровообігу та ін.), або у тих, що перенесли раніше черепно-мозкову травму, за наявності у них повторної черепно-мозкової травми, отруєння, нейроінфекції і відсутності при цьому динаміки неврологічної симптоматики, відсотки професійної працездатності не встановлюються.

2. Пошкодження спинного мозку на рівні шийного, торакального або поперекового відділу хребта, що спричинило:

а) легкі розлади чутливості, пірамідальну недостатність без порушення рухів у кінцівках та функцій тазових органів 10

б) легкі розлади чутливості, легкий парез однієї або двох кінцівок без істотних порушень рухів у кінцівках та функцій тазових органів 15-20

в) помірне порушення чутливості, легкі рухові порушення, спастичний моно- або парапарез, легкий або "млявий" моно- або парапарез з нерізко вираженою атрофією м'язів та незначним порушенням рухів, легким порушенням функцій тазових органів 25-40

г) помірне порушення чутливості, помірно виражені спастичний або "млявий" моно- або парапарез, наявність нерізких або помірних атрофій м'язів, легке порушення функцій тазових органів 40-60

ґ) виражені розлади чутливості та порушення рухів у кінцівках (пара- або тетрапарези), помірне або виражене порушення функцій тазових органів 60-80

д) різко виражені парези (пара- або тетрапарези аж до плегії), виражені порушення функцій тазових органів, порушення функцій серцево-судинної системи та системи дихання.
80-100
3. Пошкодження кінського хвоста, що спричинило:

а) легкі розлади чутливості без порушення рефлексів та рухів у кінцівках, без порушення трофіки та функцій тазових органів 0-5

б) легкі розлади чутливості, порушення сухожильних рефлексів, незначну гіпотрофію м'язів без порушення рухливості кінцівок, а також функцій тазових органів 10-15

в) помірні розлади чутливості, гіперкінезію, помірну атрофію м'язів (з відповідними областями іннервації), помірні вегетативні розлади, нерізкі трофічні порушення, легке порушення функції тазових органів; 20-40

г) виражені розлади чутливості у зоні іннервації відповідного корінця або групи корінців, виражений парез однієї кінцівки або помірний парез обох кінцівок, помірне порушення функцій тазових органів, помірні вегетативно-трофічні розлади (ціаноз, набряк або виразка) 40-60

ґ) виражені розлади чутливості, виражені рухові порушення у обох нижніх кінцівках, виражені вегетативно-трофічні порушення (ціаноз, набряки, трофічні виразки) виражені порушення функцій тазових органів 60-80

д) різко виражені розлади чутливості, рухові порушення (різко виражений парез або плегія у нижніх кінцівках), виражені порушення функцій тазових органів, вегетативно-трофічні порушення (пролежні, трофічні виразки).
80-100
4. Периферичні пошкодження трійчастого, лицевого, під'язикового нервів, які призводять до порушення їх функцій:

а) легкого 0-5

б) помірного 10-15

в) вираженого.
20-30
5. Пошкодження шийно-плечового сплетіння та його нервів:

а) нерізкі порушення чутливості, змінення рефлексів 0-5

б) нерізкі порушення чутливості, "випадіння" рефлексів,гіпотрофія м'язів з легкими руховими порушеннями 5-15

в) помірні порушення чутливості, помірне зниження сили м'язів верхньої кінцівки з атрофією м'язів 20-30

г) виражені розлади чутливості, обмеження обсягу активних рухів верхньої кінцівки, значна атрофія м'язів (плеча - понад 4 см, передпліччя - понад 3 см, атрофія дрібних м'язів кистей).
30-60
6. Пошкодження поперекового, крижового сплетіння та їх нервів:

а) нерізко вираженого порушення чутливості, змінення рефлексів 0-5

б) нерізко вираженого порушення чутливості, "випадіння" рефлексів, гіпотрофії м'язів з легкими руховими порушеннями 10-15

в) помірного порушення чутливості, помірного зниження сили м'язів верхньої кінцівки з атрофією м'язів 15-25

г) виражені розлади чутливості, обмеження обсягу активних рухів у нижній кінцівці, значна атрофія м'язів (стегна - понад 8 см, гомілки - понад 6 см), атрофія дрібних м'язів ступень).
30-60
7. Ангіотрофоневрозу:

а) легкого 15-20

б) помірного 25-40

г) вираженого 40-60

ґ) різко вираженого з трофічними порушеннями: (ціаноз,набряки, неврози, трофічні виразки).
70-80
8. Вібраційна хвороба від впливу вібрації:
8.1. Локальної:
8.1.1. Компенсована стадія:

а) ангіоспастичний синдром з рідкими ангіоспазмами 10-15

б) ангіодистонічний синдром 10-15

в) вегетативно-сенсорна полінейропатія.
10-15
8.1.2. Субкомпенсована стадія (помірно виражені прояви):

а) периферійний ангіоспастичний синдром:

- з частими ангіоспазмами 20-60

- з вегетативно-трофічними порушеннями 20-60

б) синдром вегетативно-сенсорної полінейропатії:

- з дистрофічними змінами опорно-рухового апарату рук, плечового пояса (вегетоміофасцит, періартроз та ін.) 25-60

- з функціональними порушеннями нервової системи (неврастенічний або центральний ангіодистонічний синдроми) 15-40

- синдром полірадикулярних порушень (шийна полірадикулонейропатія).
25-60
8.1.3.
Декомпенсована стадія (виражені прояви вібраційної хвороби).
60-80
8.2. Загальної:
8.2.1. Компенсована стадія:

а) ангіодистонічний периферичний синдром 10

б) вегетативно-сенсорна полінейропатія нижніх кінцівок 10-15

в) центральний ангіодистонічний синдром 10-20

г) вегетативно-вестибулярний синдром 10-15

ґ) церебрально-периферичний ангіодистонічний синдром 10-20

д) синдром енцефалополінейропатії.
15-20
8.2.2. Субкомпенсована стадія:

а) ангіодистонічний периферичний синдром; 15-30

б) вегетативно-сенсорна полінейропатія нижніх кінцівок 15-40

в) центральний ангіодистонічний синдром 20-50

г) вегетативно-вестибулярний синдром 20-60

ґ) церебрально-периферичний ангіодистонічний синдром 20-60

д) синдром енцефалополінейропатії. 20-60

8.2.3.

Декомпенсована стадія (виражені прояви).

50-60

Працевлаштування хворих та інвалідів показане при відсутності вібрації, фізичного та нервово-психічного перевантаження. Виключається тривале перебування протягом робочого дня у вимушеній робочій позі, робота в запропонованому темпі, нічні зміни, відрядження.

Органи ЛОР
9. Вестибулярна дисфункція:

IV ст. з низьким рівнем субкомпенсації 60-80

III ст. з низьким рівнем субкомпенсації 40-60

II ст. з середнім рівнем субкомпенсації 15-40

I ст. з високим рівнем субкомпенсації. 5-15

10.

Порушення слухової функції незалежно від характеру захворювання (неврит слухових нервів, отит та ін.):


- глухота 40-50

- приглухуватість IV ст. 20-40

- приглухуватість III ст. 15-30

- приглухуватість II ст. 10-15

- приглухуватість I ст. 5-10

11.

Хронічні захворювання голосотвірного апарату (фаринголарингіт, ларингіт, фіброма голосової зв'язки та ін.):


- афонія 40-60

- дисфонія 25-40

- фонастенія III ст. 20-35

- фонастенія II ст. 10-15
- фонастенія I ст. 5-10

12.

Злоякісні новоутворення, пов'язані з впливом професійних факторів:


- клінічна група IV 80-100

- клінічна група III 60-80

- клінічна група II 40-60

- клінічна група I - II. 15-40

13.

Стійка трахеостома:


- стеноз трахеї II - III ст. 60-80

- стеноз трахеї II ст. 50-60

- стеноз трахеї I - 0 ст. 20-40

14.

Рубцева деформація гортані (трахеї):


- стеноз і дихальна недостатність II - III ст. 60-80

- стеноз і дихальна недостатність I - II ст. 20-60

- стеноз і дихальна недостатність I - 0 ст. 15-20

15.

Втрата нюхової або смакової функції.

10-25

16.

Відкрита рана обличчя внаслідок впливу механічних, термічних, хімічних чинників.

40-60

17.

Деформація носа:


- відсутність носового дихання 10-20

- утруднене носове дихання або однобічне носове дихання. 0-5

18.

Хронічні гнійно-запальні захворювання ЛОР органів (отит, синусит):


- двобічні 10-20

- однобічні. 5-10

19.

Порушення прикусу, відкривання рота, акту жування:


- значного ступеня з гіпотрофією II ст. 25-40

- помірного ступеня з гіпотрофією I ст. 15-20

- легкого ступеня. 5-10

Дихальна система
20. Відсутність носа (кісток, хрящів та м'яких тканин), що призводить до спотворення обличчя. 40

21.

Відсутність крил та кінчика носа.

10-25

22.

Відсутність кінчика або крила носа.

10-15

23.

Порушення носового дихання внаслідок травми:


а) однобічне 0-5

б) двобічне 10

в) однобічна відсутність носового дихання 10

г) двобічна відсутність носового дихання. 20

24.

Зрослий перелом груднини без порушення функції дихання.

0

25.

Деформація грудної клітки внаслідок численних переломів ребер, груднини:


а) з помірним обмеженням рухливості при акті дихання, що супроводжується помірно вираженою дихальною недостатністю (ДН I) 15

б) зі значним обмеженням рухливості при акті дихання, що супроводжується значно вираженою дихальною недостатністю (ДН II) 30-40

в) з різким обмеженням рухливості при акті дихання, різко вираженою дихальною недостатністю, (ДН III), порушенням функції органів середостіння. 70-90

26.

Порушення функції гортані або трахеї у результаті їх пошкодження:


а) осиплість, задишка при фізичному навантаженні 10

б) дисфонія, порушення дихання (задишка у спокої) 30

в) постійне носіння трахеостомічної трубки, афонія (втрата голосу). 60

27.

Видалення частини легені:


ДН - 0 ст. 5-10

ДН - I ст. 15-20

ДН - II ст. 40-60

ДН - II - III ст. 65-70

ДН - III ст. 75-90
28. Пневмоконіоз I ст. та II ст.
ДН 0 ст.
ДН I ст.
ДН I - II ст.
ДН II ст.
10
15-20
20-25
40-60

Пневмоконіоз III ст.
ДН I ст.
ДН II ст. та легеневе серце НК I ст.
ДН II ст. та легеневе серце НК IIА ст.
ДН III ст. та легеневе серце НК IIБ ст.-III ст.
25
40-60
70
90
29. Силікотуберкульоз
ДН I ст.
ДН II ст.
ДН III ст.

20
40-60
70-90
29. Силікотуберкульоз
ДН I ст.
ДН II ст.
ДН III ст.
20
40-60
70-90
30. Хронічний пиловий бронхіт I ст.
ДН 0 ст.
ДН I ст.
Хронічний пиловий бронхіт II ст.
ДН I ст.
ДН II ст.
ДН II ст. та легеневе серце НК I ст.
ДН II ст. та легеневе серце НК IIА ст.
Хронічний пиловий бронхіт III ст.
ДН II ст. НК IIА ст.
ДН III ст. НК IIБ - III ст.
0-5
10-15
20-25
30-40
50
60

60-70
80-90
31. Післятравматичний адгезійний плеврит ДН I ст. 10-15

Працевлаштування інвалідів показане при відсутності токсичних речовин, пилу, іонізуючого випромінювання, низької температури у виробничому середовищі та без значного фізичного навантаження.

Серцево-судинна система
32. Серцева недостатність внаслідок токсичного ураження, поранення серця, його оболонок або великих магістральних судин:

а) I стадія - почастішання пульсу, задихання внаслідок фізичного навантаження, розширення розмірів серця, непостійні набряки; 15-25

б) II стадія - значне задихання, застійні явища у легенях та печінці, постійні набряки, набухання вен шиї; 25-60

в) III стадія - порушення ритму дихання, застійні явища у легенях, ексудат у серцевій сорочці та ін.
80-100
33. Токсичні ураження, фізичні пошкодження серця, його оболонок та великих магістральних судин, що не призводять до порушення кровообігу.
5-15
34. Порушення кровообігу внаслідок пошкодження великих периферичних судин, встановлене на день освідчення:

а) помірна набряклість, зниження пульсації 5-10

б) значна набряклість, синюшність, різке ослаблення пульсації 15-20

в) значна набряклість, синюшність, лімфостаз, трофічні виразки.

25-50
35. Пошкодження великих периферичних судин, що не призводять до порушення функції органів.

5
36. Гіпертонічна хвороба:

I ст. 5-15

II ст. 20-50

III ст.
60-80
37. Артеріальна гіпертензія:

а) легко виражена 5-15

б) помірно виражена 20-40

в) виражена.
60-80
38. Вегето-судинна дистонія:

а) легко виражена (легкі, або середньої тяжкості рідкі, або середньої частоти вазо-вегетативні пароксизми) 5-25

б) помірно виражена (легкі, або середньої тяжкості, середньої частоти, або часті вазо-вегетативні пароксизми) 25-50

в) виражена (часті, середньої тяжкості, або тяжкі вазо-вегетативні пароксизми). 50-80

Показані роботи з легким чи помірним фізичним навантаженням, в оптимальних мікрокліматичних умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Можливе виконання простих і складних операцій за запропонованим планом з можливостями корекції, без дефіциту часу з помірною і достатньою кількістю інформації, прийняття простих і складних рішень.

Органи травлення
39. Порушення акту жування у результаті перелому виличної кістки, верхньої або нижньої щелепи, чи вивиху нижньої щелепи:

легкий ступінь - помірне порушення прикусу та акту жування 5

середній ступінь - значне порушення прикусу та акту жування 10-15

виражений ступінь - різке порушення прикусу та відкривання рота, деформація щелепи 20-25

- зрослий перелом верхньої щелепи (виличної кістки) або нижньої щелепи без порушення прикусу та акту жування; 0

- відсутність частини верхньої або нижньої щелепи:

а) що підлягає протезуванню до 20

б) не підлягає протезуванню до 40

- відсутність щелепи:

а) що підлягає протезуванню до 25

б) не підлягає протезуванню.
до 70
40. Відсутність язика на рівні:

- дистальної третини 15

- середньої третини 30

- повна.
70
41. Звуження ротової порожнини з утворенням, як наслідок,слинної фістули:

- легка ступінь 5

- середня ступінь 15

- виражена ступінь.
до 25
42. Звуження стравоходу або глотки внаслідок опіку, травми, поранення:

- легке ускладнення при проходженні твердої їжі 10

- помірне ускладнення при проходженні м'якої їжі 30

- різке ускладнення при проходженні рідкої їжі 70

- непрохідність (гастростома). 90

Морфофункціональні порушення органів шлунково-кишкового тракту
43. Легкі форми захворювання органів травлення з перебігом без функціональних порушень та частих загострень (одне загострення за 1-2 роки) без занепаду харчування:

- хронічний езофагіт 5-10

- хронічний гастрит, хронічний гастродуоденіт 5-10

- хронічний персистувальний гепатит 5-10

- хронічний ентерит, коліт 5-10

- спайкова хвороба, легка форма.
5-10
44. Помірні функціональні порушення при хронічних захворюваннях органів травлення (загострення до 2-х разів на рік), стійкий помірно виражений больовий та диспептичний синдроми, порушення секреторної, моторно-евакуаторної функцій, занепад харчування:

- хронічний езофагіт, середньої тяжкості 15

- хронічний гастрит, гастродуоденіт 15

- хронічний панкреатит середньої тяжкості 25

- хронічний ентерит, коліт 25

- виразкова хвороба середньої тяжкості (загострення 2 рази на рік), виразковий дефект 0,5 - 0,8 см, повільне його загоєння (6 - 8 тижнів), стійкий помірний больовий та диспептичний синдром, що не зникає у період ремісії, занепад харчування I - II ст.) 25

- хронічний гепатит з помірною активністю (загострення до 2-х разів на рік), стійкі функціональні парціальні порушення) 25

- спайкова хвороба середньої тяжкості.
30
45. Виражені стійкі функціональні порушення чи ускладнення при важких формах перебігу захворювання органів травлення, тривалі загострення (3 та більше разів на рік), стійкий виражений больовий та диспептичний синдроми, значне порушення секреторної, моторної, евакуаторної функцій, занепад харчування II - III, III ст.): 50

- хронічний езофагіт, важка форма (ерозійно-виразкова) 50

- виразкова хвороба шлунка, ДПК, важка форма, виразковий дефект більше 1 см, тривалі часті (3 - 4 та більше разів) загострення, ускладнення - кровотеча, енетрація, стеноз, занепад харчування II, II - III ст. 70

- хронічний гепатит з постійними рецидивами, що прогресують, стійкі виражені порушення (3 - 5 та більше загострень на рік) з трансгресією у цироз печінки 60

- цироз печінки, стадія декомпенсації (асцит, кровотечі, анемія) 70

- хронічний панкреатит, хронічний ентерит, хронічний коліт, важка форма перебігу (безперервно рецидивні больові форми з вираженими диспептичними розладами, занепадом харчування II - III, III ст.) 70

- спайкова хвороба, важка форма течії 70

- протиприродний задній прохід 70

- свищі: кишечниковий, панкреатичний, жовчний 60

- видалення частини печінки 25-40

- видалення шлунка 80

- видалення частини шлунка, підшлункової залози або кишечнику 30

- видалення селезінки. 25

Лапаротомія внаслідок травми черевної порожнини:

а) без пошкодження органів черевної порожнини 0

б) з пошкодженням органів черевної порожнини, з легким ступенем порушення їх функції. 10

Сечостатева система
46. Видалення частини нирки за наявності ниркової недостатності. до 25
47. Видалення нирки. 30-40
48. Порушення функції сечовидільної системи:

- цистит, уретрит, пієлоцистит, легке звуження сечовода, сечівника, ушивання стінки сечового міхура 5

- помірне звуження сечовода, сечівника, зменшення об'єму сечового міхура, видалення частини нирки до 25

- видалення сечового міхура 70

- сечостатеві свищі, значна непрохідність сечовода, сечівника 50

- ушкодження сечостатевої системи без порушення її функцій. 0

Наслідки пошкодження органів сечостатевої системи з:

- легким порушенням функцій до 10

- помірним 25

- значним 50
- ушкодженням органів статевої системи бе