Результати випробування ефективності препарату Супервіга

Результати випробування ефективності препарату Супервіга

Постійне збільшення кількості пацієнтів з еректильною дисфункцією, що виникає через техногенні, психоемоційні та стресові фактори, вимагає розробки ефективних методів лікування і є важливим соціальним завданням, рішення якого забезпечує поліпшення якості життя.

В.М. Лісовий, А.В. Аркатов, Ю.В. Беспалов; Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.I. Шаповала, Харківський державний медичний університет

Значним кроком у лікуванні еректильної дисфункції було впровадження в клінічну практику препарату Віагра (Pfizer) (з діючою речовиною – сілденафілом).
Проте висока вартість оригінального препарату обмежувала його широке використання, і тому поява вітчизняного аналога – препарату Супервіга – дозволяє зробити лікування еректильної дисфункції більш доступним для жителів України.

Нами була проведена оцінка ефективності та переносимості препарату Супервіга, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (м. Харків) у лікуванні порушень еректильної функції порівняно з ефективністю і переносимістю препарату Віагра, таблетки по 50 мг, фірми Pfizer (США), за наявними літературними даними.

Мета – вивчення впливу досліджуваного препарату на стан еректильної функції пацієнтів (використовування опитувача II EF); дослідження терапевтичного ефекту препарату Супервіга у пацієнтів з хворобою Пейроні в комплексній терапії; оцінка ступеня суб’єктивної задоволеності лікуванням пацієнтами (використовування опитувача EDITS); порівняння отриманих результатів ефективності і переносимості лікування препаратом Супервіга.

Учасниками випробування були 50 пацієнтів з еректильною дисфункцією (ЕД), що перебували на стаціонарному і амбулаторному лікуванні в андрологічному відділенні ХОКЦУН – клінічній базі кафедри урології і андрології ХДМУ. Хворі були розділені на 3 групи: I – пацієнти у віці від 18 до 45 років з психогенною і змішаною формою ЕД (30 чоловік); II – пацієнти з хворобою Пейроні (5 чоловік); III – пацієнти віком понад 45 років (найбільший вік учасника дослідження 67 років) зі складними формами ЕД: змішана, судинна (15 чоловік).

Хвороба Пейроні є відносним протипоказанням для застосування препарату, проте ми досліджували ефективність використовування його для потенціювання локального негативного тиску або ЛНТ-терапії (фалодекомпресії) при застосуванні низьких (12,5; 25 мг) доз препарату Супервіга. Отримання позитивних результатів дозволило розширити показання до застосування препарату і дало підстави до подальших досліджень.

Усіма пацієнтами до і після лікування заповнювалися опитувальники II EF і EDITS. На підставі відповідей проводилася оцінка ефективності, переносимості та задоволеності лікуванням (табл. 1, 2).

Ефективність лікування еректильної дисфункції препаратом Супервіга відзначалась як висока у 56% пацієнтів, добра – у 36%, задовільна – у 8%. У зв’язку з чим можна говорити про майже однакову ефективність лікування препаратом Супервіга у пацієнтів різного віку, покращення психоемоційного стану пацієнтів, підвищення впевненості відносно можливості повноцінного статевого акту.

Переносимість препарату оцінювалася на підставі суб’єктивних відчуттів, що повідомлялися пацієнтами, і даних, отриманих під час терапії, що проводилася. Враховувалися частота виникнення і характер побічних реакцій (табл. 3).

Дані таблиці вказують на добру переносимість препарату в 90% випадків (від 80 до 100%) у різних групах. Індивідуальний підбір дози (можливе зниження із збереженням позитивного ефекту) можуть знизити частоту виникнення побічних ефектів.

Під час прийому препарату Супервіга, у порівнянні із застосуванням Віагри, спостерігалися наступні небажані реакції (табл. 4) (I. Goldstein et al., 1998).

Жоден пацієнт не відмовився від подальшого лікування із застосуванням Супервіги.

На підставі результатів проведеного дослідження ми дійшли висновків:

  1. Препарат Супервіга є високоефективним засобом для лікування еректильної дисфункції. Ефективність препарату висока у 56%, добра – у 36%, задовільна – у 4% учасників дослідження.
  2. За даними II EF при дослідженні препарату значно покращувався стан еректильної функції, спостерігалося підвищення лібідо, задоволення від статевого акту і, відповідно, якість життя.
  3. Препарат Супервіга характеризується доброю переносимістю, мінімальними побічними ефектами, еквівалентними препарату Віагра.
  4. Отримано позитивний ефект комплексного лікування хвороби Пейроні із застосуванням препарату Супервіга, що є перспективним для подальшого дослідження.

Література

  1. Возианов А.Ф., Горпинченко И.И. Эректильная дисфункция: диагностика и современные методы лечения // Сексология и андрология. – Киев: Институт урологии АМН Украины. – 2002. – С. 3-6.
  2. Возіанов О.Ф., Горпинченко І.І., Бойко М.І. Застосування віагри у лікуванні пацієнтів з еректильною дисфункцією // Урологія. – 2000. – № 4. – С. 60-66.
  3. Goldstein I., Lue T.F., Padma-Nathan H. et al. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction // N. Engl. J. Med. – 1998. – V. 334. – P. 1397-1404.
  4. Rosen R.C., Riley A., Wagner G. et al. The International Index of Erectile Function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction // Urologe. – 1997. – V. 49. – P. 822-830.