Ендокринологія. Цукровий діабет

Использование стволовых клеток для лечения сахарного диабета (обзор литературы)
Читати далі
Использование стволовых клеток для лечения сахарного диабета (обзор литературы)

Сахарный диабет 1 типа является хроническим заболеванием, поражающим генетически предрасположенных лиц, у которых инсулинсекретирующие β-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы.

Симбиоз науки и практики. К 40-летию со дня создания Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины
Читати далі
Симбиоз науки и практики. К 40-летию со дня создания Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины

23 декабря 2005 года Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины отмечает 40 лет со дня создания.

V Всероссийский конгресс эндокринологов: взгляд из Киева.
Читати далі
V Всероссийский конгресс эндокринологов: взгляд из Киева.

С 30 октября по 2 ноября в Москве, в стенах Российской академии наук, проходил V Всероссийский конгресс эндокринологов, в котором приняли участие около 1500 ученых.

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду
Читати далі
Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду – нейроендокринний синдром, зумовлений дисфункцією гіпоталамусу, гіпофізу та інших залоз внутрішньої секреції.

Cиндром множинних ендокринних пухлин неоплазій
Читати далі
Cиндром множинних ендокринних пухлин неоплазій

Під терміном «синдром множинних ендокринних пухлин (або неоплазій)» (МЕН) об’єднують захворювання, при яких виявляються пухлини нейроендокринного походження і/або гіперплазії (дифузні, вузликові) в двох або більше ендокринних органах.

Порушення статевого диференціювання
Читати далі
Порушення статевого диференціювання

Інтерсексуалізм об’єднує групу вроджених, різних за етіологією та патогенезом, захворювань репродуктивної системи, при яких спостерігається невідповідність одного або деяких компонентів, які визначають стать пацієнта.

Концепція розвитку ендокринологічної служби України
Читати далі
Концепція розвитку ендокринологічної служби України

Запропонована концепція є надією на реальне поліпшення стану справ в ендокринології.

Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань. Первинний Гіперпаратиреоз. МКХ-10: Е21.0
Читати далі
Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань. Первинний Гіперпаратиреоз. МКХ-10: Е21.0

Первинний гіперпаратиреоз – захворювання, розвиток якого пов’язаний з надлишковою секрецією ПТГ пухлиннозміненими або гіперплазованими ПЩЗ.

Системна проблема лікування та діагностики хворих із синдромом діабетичної стопи в Україні та шляхи її розв’язання
Читати далі
Системна проблема лікування та діагностики хворих із синдромом діабетичної стопи в Україні та шляхи її розв’язання

Висока частота розвитку інвалідизуючих ускладнень цукрового діабету та серцево-судинних захворювань визначає високий рівень смертності серед цієї категорії хворих.

Эндокринная хирургия – узкая специальность для широкого круга проблем
Читати далі
Эндокринная хирургия – узкая специальность для широкого круга проблем

13-14 октября в г. Киеве состоялся Первый украинско-российский симпозиум по эндокринной хирургии с международным участием, организованный Украинским научно-практическим центром эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины.

Прес-реліз. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Резолюцію про діабет
Читати далі
Прес-реліз. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Резолюцію про діабет

20 грудня 2006 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй, визнаючи загрозу, яку становить для всього людства епідемія діабету, прийняла Резолюцію про діабет.

Коматозные состояния при сахарном диабете
Читати далі
Коматозные состояния при сахарном диабете

К острым осложнениям сахарного диабета относятся коматозные состояния, возникающие вследствие декомпенсации заболевания либо в результате введения большей дозы инсулина или сахароснижающих пероральных препаратов.

Організація програми та клінічна ефективність скринінгу цукрового діабету
Читати далі
Організація програми та клінічна ефективність скринінгу цукрового діабету

В останні десятиріччя в більшості країн світу спостерігається різке збільшення захворюваності на цукровий діабет, причому майже 90% випадків припадає на ЦД 2 типу.

Нормативы уровня ТТГ: нужны ли изменения? Клиническое эссе
Читати далі
Нормативы уровня ТТГ: нужны ли изменения? Клиническое эссе

Говорить уже избитые истины, например, о том, как лечить гипотиреоз, как-то не солидно, и это вряд ли увлечет аудиторию.

Особливості перебігу аутоімунних поліендокринних синдромів у дитячому та підлітковому віці
Читати далі
Особливості перебігу аутоімунних поліендокринних синдромів у дитячому та підлітковому віці

Аутоімунні поліендокринні синдроми – група захворювань, які об’єднані між собою спільними патогенетичними механізмами і проявляються множинною ендокринною недостатністю.

Цукровий діабет 2 типу (інсулінонезалежний) Протокол ведення хворих
Читати далі
Цукровий діабет 2 типу (інсулінонезалежний) Протокол ведення хворих

Цукровий діабет 2 типу – хронічне ендокринно-обмінне захворювання, зумовлене відносною недостатністю інсуліну внаслідок поєднаного впливу різних ендогенних та екзогенних чинників.

Дефицит гормона роста: каковы шансы подрасти у «маленьких» украинцев?
Читати далі
Дефицит гормона роста: каковы шансы подрасти у «маленьких» украинцев?

Наиболее тяжелой формой задержки роста является низкорослость, обусловленная дефицитом гомона роста – соматотропного гормона.

Лечение сахарного диабета у больных с хирургической патологией
Читати далі
Лечение сахарного диабета у больных с хирургической патологией

Хирургическая патология, как и сама хирургическая травма сопровождаются повышенной потребностью в инсулине, что, в свою очередь, приводит к быстрой декомпенсации диабета.

Валентина Очеретенко: «В 2006 году произошло эпохальное событие»
Читати далі
Валентина Очеретенко: «В 2006 году произошло эпохальное событие»

Сахарный диабет уже давно вышел за рамки сугубо медицинской проблемы, с каждым годом все более приобретая характер глобальной проблемы общества.

Актуальные проблемы детской эндокринологии
Читати далі
Актуальные проблемы детской эндокринологии

Структура эндокринной патологии детского возраста значительно отличается от таковой у взрослых.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
всего 11 страница