Школа здоровья

Современные достижения спортивной медицины, лечебной физкультуры и валеологии
Читать дальше
Современные достижения спортивной медицины, лечебной физкультуры и валеологии

В работе X Международной научно-практической конференции «Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології», которая прошла на базе Одесского государственного медицинского университета, приняли участие преподаватели и научные.

Девіз Феофіла Яновського – щонайближче до хворого
Читать дальше
Девіз Феофіла Яновського – щонайближче до хворого

Знаковою постаттю у вітчизняній медицині, безумовно, є Феофіл Гаврилович Яновський, який за життя набув широкого визнання не тільки в масштабах України та Російської імперії, а й у багатьох країнах Європи, Азії та Америки.

Национальный медицинский университет на пути к евростандартам образования
Читать дальше
Национальный медицинский университет на пути к евростандартам образования

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца встречал 2005 год с новыми надеждами, с радостью и гордостью за свои успехи и достижения, с позитивным настроем на энергичную и плодотворную работу в дальнейшем.

Нові надходження до фондів Державної наукової медичної бібліотеки
Читать дальше
Нові надходження до фондів Державної наукової медичної бібліотеки

Чергове видання серії експертних оглядів вміщує статті з впливу екологічних факторів у сучасних умовах на здоров’я людей. Перша стаття аналізує загрозу забруднення навколишнього середовища для виникнення захворювань у світі.

Первичная медицинская помощь в Австралии
Читать дальше
Первичная медицинская помощь в Австралии

Австралия относится к числу стран с развитой системой здравоохранения, высокий уровень которой обусловлен совокупностью исторических, политических и экономических факторов, возможностей и внимания, традиционно уделяемого социальной защите австралийцев.

Болонский процесс. Перспективы внедрения в Украине
Читать дальше
Болонский процесс. Перспективы внедрения в Украине

За 13 лет независимости Украина все еще, к сожалению, не смогла преодолеть социально-экономический кризис, который ярко проявляется и в системе высшего образования.

Он заложил фундамент открытия века
Читать дальше
Он заложил фундамент открытия века

Биография известного украинского ученого Ивана Пулюя.

Патогенез побочных реакций при фармакотерапии
Читать дальше
Патогенез побочных реакций при фармакотерапии

По данным фармакоэпидемиологических исследований, в США и Канаде побочные реакции при фармакотерапии выходят на 5-6-е место в структуре смертности.

Его мысли хватило мужества... В честь великого физиолога В.-К. Рентгена
Читать дальше
Его мысли хватило мужества... В честь великого физиолога В.-К. Рентгена

Вильгельм-Конрад Рентген – несомненно, одна из самых выдающихся фигур научного мира. Он обладал проницательным умом и изобретательностью, был даровитым и «тонким классическим физиком-экспериментатором».

Светя другим, сгораю…
Читать дальше
Светя другим, сгораю…

Страницы жизни академика Даниила Кирилловича Заболотного, выдающегося эпидемиолога и микробиолога, одного из первых президентов Академии наук УССР, организатора Института эпидемиологии и микробиологии Украины.

Сердечно-легочная реанимация у детей
Читать дальше
Сердечно-легочная реанимация у детей

На відміну від дорослих, при проведенні заходів щодо підтримки життя у дітей особлива увага надається забезпеченню прохідності дихальних шляхів і проведенню штучної вентиляції легень.

Кетоацидотическая кома
Читать дальше
Кетоацидотическая кома

Діабетична кетоацидотична кома – небезпечне ускладнення цукрового діабету, що є наслідком абсолютної чи відносної інсулінової недостатності і різкого зниження утилізації глюкози тканинами організму.

Отек легких
Читать дальше
Отек легких

Набряком легень називають патологічне накопичення рідини у екстрацелюлярному просторі і альвеолах легень.

Гипертермический синдром
Читать дальше
Гипертермический синдром

Характеризується підвищенням температури тіла вище 38,5 °С, що супроводжується вираженими змінами з боку гемодинаміки і ЦНС.

Бронхоэктатическая болезнь
Читать дальше
Бронхоэктатическая болезнь

Бронхоектатична хвороба – набуте захворювання з локальним хронічним гнійним процесом у незворотно змінених і, як правило, функціонально неповноцінних бронхах, що виявляється переважно в нижніх відділах легень.

Обструктивные состояния верхних дыхательных путей(круп, ложный круп, отечно-инфильтративный стеноз, острый стенозирующий ларинготрахеобронхит)
Читать дальше
Обструктивные состояния верхних дыхательных путей(круп, ложный круп, отечно-инфильтративный стеноз, острый стенозирующий ларинготрахеобронхит)

У 11-43% дітей, що хворіють на вірусні захворювання (грип, парагрип, кір тощо), унаслідок аутоімунного процесу формується набряк підзв’язкового простору, який є найвужчим місцем гортані у дітей.

Автоматизация медицинских учреждений: завтра будет лучше, чем послезавтра?
Читать дальше
Автоматизация медицинских учреждений: завтра будет лучше, чем послезавтра?

Компьютеры давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и медицина не может стоять и не стоит в стороне от этого процесса.

Дозы и фазы действия лекарственных препаратов
Читать дальше
Дозы и фазы действия лекарственных препаратов

Опытный исследователь имеет право ввиду последовательного первичного и вторичного действия лекарств, в случае неполноты данных прямого исследования их действия, дополнять их индуктивно, пользуясь противоположностью симптомов последовательного действия.

Нюансы спортивного питания
Читать дальше
Нюансы спортивного питания

Каждый день каждый человек, независимо от уровня физической активности, должен придерживаться сбалансированной диеты и потреблять продукты, обеспечивающие его организм водой, углеводами, жирами, белками, а также витаминами и минералами.

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
всего 22 страницы