Слава Україні!

Бронхопневмонія, неуточнена (осередкова зливна пневмонія)

Бронхопневмонія, неуточнена (осередкова зливна пневмонія)

Клінічні та діагностичні критерії Підвищення температури тіла (амплітуда від субфебрильних цифр до 39-40 °С); кашель на початку захворювання сухий, малопродуктивний, потім вологий з виділенням харкотиння слизового або слизово-гнійного характеру, задишка інспіраторного характеру, тахікардія, можливий колапс.

МКБ-10 Див. розділ "Пневмонія"

Клінична картина

Об’єктивні ознаки обстеження

Перкусія грудної клітки – укорочення перкуторного звуку над легенями при зливному характері запального процесу – тупість перкуторного звуку над зоною інфільтрації легень по периферії з тимпанічним відтінком.

Аускультація легень – виражене ослаблене дихання над вогнищево-зливним інфільтратом. При розсмоктуванні вогнища пневмонії вислуховуються різно- каліберні вологі хрипи з поступовим їх зникненням. У разі ускладнення деструкцією вислуховуються вологі (середньо- і дрібнопухирцеві) хрипи над вогнищем деструкції.

Рентгенографія грудної клітки – інфільтрація кількох часток легень. Можливе поєднання крупновогнищевого процесу з вогнищами невеликих розмірів в інших відділах легень. На рентгенограмі великовогнищевий лобарний процес характеризується неоднорідною цільністю, а в разі деструкції виявляються порожнини. Специфічна ознака вогнищево-зливної пневмонії – злиття тіні кореня легень з тінню інфільтрату.

Лабораторні дослідження

Аналіз крові: лейкоцитоз до 20 х 109, ШЗЕ – 30-40 мм/год (лейкоцитоз вищий 20 х 109/л і виражене нейтрофільне зрушення є ознакою можливої загрози деструкції легень).

Мікробіологічне дослідження харкотиння: виділяються стафілококи, пневмококи, клебсієла, при ускладнених формах – синьогнійна паличка.

Ускладнення вогнищево-зливної пневмонії:

  • легенева деструкція: погіршання загального стану, гіпертермія, кашель вологий з виділеннями слизово-гнійної або гнійної мокроти;
  • плеврит – біль у грудях над локалізацією (в проекції пневмонічного інфільтрату), тенденція до затяжного перебігу, низька ефективність або неефективність терапії.

При тяжкому або нетиповому перебігу захворювання додаткове обстеження:

  • рентгенотомографія, комп’ютерна томографія проводиться при ураженні верхніх часток, лімфатичних вузлів, межистіння, зменшенні об’єму частки, підозрі на абсцедування, були, при неефективності адекватної антибактеріальної пневмонії;
  • мікробіологічний аналіз харкотиння, плевральної рідини при ускладненні плевритом; сечі і крові при токсико-септичному стані;
  • серологічне дослідження (визначення антитіл до грибків, мікоплазм, хламідій, цитомегаловірусу) при нетиповому перебігу пневмонії і при імунодефіциті;
  • імунологічне дослідження: визначення специфічних імуноглобулінів, ПЛР-діагностика;
  • біохімічне дослідження крові при тяжкому перебігу пневмонії з проявами ниркової, печінкової недостатності;
  • бронхологічне дослідження
  • лікувально-діагностична бронхоскопія за відсутності ефекту від адекватної терапії пневмонії, підозрі на чужорідне тіло, аномалію розвитку бронхолегеневої системи або судин;
  • ультразвукове дослідження серця і органів черевної порожнини при підозрі на сепсис, інфекційний ендокардит, вади розвитку серцево-судинної системи.

Лікування

Див. розділ "Пневмонія"