Правовая консультация: Інвалідність

В этом разделе вы можете получить онлайн-консультацию по правовым вопросам здравоохранения. Квалифицированный юрист ответит на вопросы, связанные с правильным оформлением документов, получением пенсии, а также другими правовыми аспектами инвалидности

Статьи по теме:
Уважаемые посетители портала!
Раздел «консультаций» приостанавливает свою работу.

В архиве медицинских консультаций за 13 лет есть большое количество подготовленных материалов, которыми Вы сможете воспользоваться. с уважением, редакция

Сортировка: по полезности   по дате

Последняя консультация

29 января 2019 года
Спрашивает Аркадий Иванович:
Добрый день. Отец был на 3 группе инвалидности. Сейчас выходит на пенсию. Как перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по стажу? И стоит ли это делать?
29 января 2019 года
Отвечает Москаленко Анна Владимировна:
Врач акушер-гинеколог, юрист, руководитель харьковской общественной организации «Защита прав пациентов» (специализация в медицинском праве: защита прав пациентов от неправомерных действий; медико-правовые консультации; помощь в возмещении ущерба, причиненного действиями или бездействием медицинских работников; защита интересов пациента в суде; решение вопроса о несоответствии медицинского работника занимаемой должности).
Все ответы консультанта
Здравствуйте. Чтобы решить какую пенсию лучше получать вашему отцу нужно разбираться индивидуально. Статья 45 закона 1058 гласит: "якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч. 2 ст. 40 Закону для призначення пенсії (за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком)". Таким образом, в расчет берут средний показатель ЗП за три года. Для перехода на другой вид пенсии необходимо подойти в свое районное УПФУ и написать заявление.
18 мая 2013 года
Спрашивает Лариса:
Здравствуйте!У моего мужа перелом обеих костей голени уже 7 месяцев.На ноге аппарат Илизарова.По истечении 120 дней нахождения на больничном был направлен на МСЕК,где было принято решение разрешить продлить б/л.Теперь он направляется на консультацию МСЕК,т.к. истекают следующие 120 дней.Может ли МСЕК сейчас дать группу инвалидности или что МСЕК может предпринять на этот раз?
19 июня 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
Доброго дня! Згідно з положеннями п. 4.1 Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», направлення хворого для огляду до МСЕК (далі - комісія) здійснюють лікарсько-консультаційні комісії (далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні дванадцять місяців.
Згідно з п. 6, 7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317, комісія за участю представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань приймає рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності особам, що звертаються для встановлення інвалідності, у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим же захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців.
Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.
Відповідно до п. 4.4. Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», особам, не визнаним інвалідами:
- у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
- у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.
Таким чином, після проведеного огляду, Вам може бути продовжено строк тимчасової непрацездатності або Вас може бути визнано працездатним. За наявності відповідних умов Вам, також, може бути встановлено групу інвалідності.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводиться на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводиться медико-соціальними експертними комісіями.
Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, встановлено оціночні критерії відповідно до яких, в залежності від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності, встановлюється І, ІІ чи ІІІ група інвалідності.
Враховуючи вищенаведене, не видається можливим відповісти на питання про можливість визнання Вас інвалідом чи встановлення конкретної групи інвалідності на підставі даних про наведений діагноз, оскільки, таке встановлення здійснюється на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.
Винятком є належність діагностованого захворювання, травми або вродженої вади до переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду, затвердженого Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності». Проте, вказаний Вами діагноз до цього переліку не входить.
27 августа 2012 года
Спрашивает Леонид:
Добрый день. Положена ли бессрочная инвалидности при заболеваниях глаз и при каких?
27 августа 2012 года
Отвечает Вустенко Виталина Васильевна:
Юрист (специализация в медицинском праве: юридическое обеспечение акушерско-гинекологической помощи населению, страхование жизни и здоровья)
Все ответы консультанта
Добрый день! Бессрочная инвалидность устанавливается при многих поражениях глаз. Обязательно проконсультируйтесь на очной консультации врача с целью уточнения степени тяжести Вашего состояния, диагноза и прогноза.
Группа инвалидности III устанавливается при отсутствии одного глаза; при устойчивом полном птозе на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения. Слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) тоже является основанием для получения третьей группы инвалидности.
Группа инвалидности II устанавливается при устойчивом полном птозе обеих глаз после всех видов восстановительного лечения и необратимых изменениях органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05-0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, который лучше видит.
Группа инвалидности I Б устанавливается при двустороннем анофтальме (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки), слепоте (острота зрения с переносной коррекцией менее 0,05 или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) обоих глаз в результате стойких необратимых изменений.
Группа инвалидности I А предусматривает сочетание слепоты на оба глаза (корректируемая острота зрения ниже 0,05 или концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов от точки фиксации): с общей соматической патологией, которая обуславливает высокую степень потери здоровья и полную зависимость от других лиц; или с ампутациями нижних конечностей на уровне бедра или одной верхней конечностью; или же с глухотой (полной).
Во всех перечисленных случаях группа инвалидности устанавливается бессрочно, то есть без срока переосвидетельствования. Подробно о проблеме бессрочной инвалидности читайте на нашем портале: Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
Всего доброго!
22 апреля 2013 года
Спрашивает Евгений:
День добрый!Какая группа инвалидности положена по диагнозу:важка вiдкрита черепно-мозкова травма(06.2010-забiй головного мозку,епiдуральна гематома лiворуч,багатоуламковий перелом скроневоi та тiмяноi кiсток лiворуч,субарахноiдальний крововилив)?"
15 мая 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
Доброго дня! Згідно з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводиться на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводиться медико-соціальними експертними комісіями. Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, встановлено оціночні критерії відповідно до яких, в залежності від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності, встановлюється І, ІІ чи ІІІ група інвалідності. Враховуючи вищенаведене, не видається можливим відповісти на питання про визнання особи інвалідом чи встановлення конкретної групи інвалідності на підставі даних про діагноз особи, оскільки, таке встановлення здійснюється на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Винятком є належність діагностованого захворювання, травми або вродженої вади до переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду, затвердженого Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності». Проте, вказаний Вами діагноз до цього переліку не входить.
07 февраля 2013 года
Спрашивает Вова:
Здравствуйте!Хотел-бы задать вопрос правового характера!Может-ли женщина другого государства имеющая постоянный вид на жительство и прописку в Украине получившая анализ вич+ получать лечение и терапию в Украине?
17 апреля 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
Доброго дня. Згідно зі ст. 11 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України користуються такими ж правами і несуть такі ж обов'язки в сфері охорони здоров'я, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.
Таким чином, особа, що постійно проживає в Україні, тобто отримала посвідку на постійне проживання, має право на безоплатне надання медичної допомоги в Україні. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17 серпня 1998 р. № 1303, у разі амбулаторного лікування, вищезгадана особа матиме право на безоплатний відпуск лікарських засобів.
14 января 2013 года
Спрашивает Ольга:
У меня муж инвалид 1 группы, ему назначили мин. пенсию в размере 884грн. Он нуждается в постоянном уходе, мне положено пособие по уходу за ним?
28 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Ольга!
Постановлением Кабмина Украины от 29 апреля 2004 г. N 558 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги» предусмотрена выплата неработающему члену семьи, который ухаживает за инвалидом. Размер компенсации мизерный. В Вашем случае он составит 15 процентов от прожиточного минимума – 176,4 грн. (1176,00 Х 15%).
Обращаю Ваше внимание на то, что это пособие выплачивается при условии, что Вы не работаете.
Для оформления пособия необходимо обратитися в Собес и подать следующий пакет документов:
1) неработающим физическим лицом, предоставляющим социальные услуги:
заявление о согласии предоставлять социальные услуги;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что состояние его здоровья позволяет постоянно предоставлять социальные услуги;
копия трудовой книжки и справки органа государственной налоговой службы о том, что лицо не занимается предпринимательской деятельностью, и об отсутствии данных о доходах этого лица, а в случае отсутствия трудовой книжки - только указанные справки;
2) лицом, которое нуждается в предоставлении социальных услуг, или его законным представителем (в случае признания этого лица недееспособным):
заявление о необходимости предоставления социальных услуг;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
копия справки медико-социальной экспертной комиссии о группе инвалидности (предоставляется инвалидом);
заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода и неспособности лица к самообслуживанию.
13 января 2014 года
Спрашивает Наталья:
ЗДРАВСТВУЙТЕ,МНЕ 42 ГОДА. АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ БОЛЕЮ С ДЕТСТВА + ИХТИОЗ.ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕМИССИИ НАБЛЮДАЮТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКО.ПО ПРОФЕССИИ Я ШВЕЯ,НО ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАБОТАТЬ С МЕХОМ И ТКАНЬЮ НЕ МОГУ.ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ИМЕЮ ПРОБЛЕМЫ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ.РАБОТАДАТЕЛЯМ НЕ НРАВИТСЯ ВНЕШНИЙ ВИД КИСТЕЙ РУК.В СВЯЗИ С ЭТИМ ТАКОЙ ВОПРОС:МОЖНО ЛИ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ?НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕТИКОВ? УМОЛЯЮ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИНФОРМАЦИЕЙ! ИМЕЮ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:ИБС,СТЕНОКАРДИЯ,АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ,ДЖКТ И ДР. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ? ПОЛУЧАЛИ ЛИ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ ИНВАЛИДНОСТЬ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ В УКРАИНЕ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА ЗА ОТВЕТ.
14 января 2014 года
Отвечает Москаленко Анна Владимировна:
Врач акушер-гинеколог, юрист, руководитель харьковской общественной организации «Защита прав пациентов» (специализация в медицинском праве: защита прав пациентов от неправомерных действий; медико-правовые консультации; помощь в возмещении ущерба, причиненного действиями или бездействием медицинских работников; защита интересов пациента в суде; решение вопроса о несоответствии медицинского работника занимаемой должности).
Все ответы консультанта

Уважаемая Наталья! Очень трудно в данной ситуации давать Вам рекомендации из-за того, что Вы страдаете заболеваниями, которые относятся к косметическим дефектам, т.е. визуальным, поэтому я приведу нормы закона, но учтите, что в Вашем случае все зависит от того, как выглядят пораженные участки кожи и степень неприглядности будут устанавливать эксперты МСЕКа.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.09.2011 N 561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2011 р.
за N 1295/20033

ІНСТРУКЦІЯ
про встановлення груп інвалідності

2.1. До основних видів порушення функцій організму людини, які визначаються медико-соціальною експертизою, належать:

порушення, які викликають спотворення (деформація обличчя, голови, тулуба, кінцівок, які призводять до зовнішнього спотворення.

Но следует помнить, что инвалидность дается только после длительного и неэффективного лечения.

07 ноября 2012 года
Спрашивает Александр:
Добрый день! Родился с одной почкой, положена ли инвалидность?
07 февраля 2013 года
Отвечает Медицинский консультант портала «Здоровье Украины»:
Добрый день, Александр!

Для решения вопроса об установлении группы инвалидности при врожденной патологии (отсутствии одной почки), Вам необходимо обратиться к наблюдающему нефрологу (если Вы становились к нему на учет) ли бо же к семейному врачу.
Суть вопроса к указанным специалистам состоит в том, чтоб определить, справляется ли Ваша единственная почка с нагрузкой (хорошо ли очищает кровь от шлаков) и нет ли в ней воспалительного процесса. Если Ваш организм достаточно справляется с нагрузкой, Вам порекомендуют периодически наблюдаться, сдавать анализы, при желании - подать документы на МСЭК., т.к. отсутствие одной почки является основанием для установления 3-й бессрочной группы инвалидности. Детальнее в нашей статье Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
Если же будут выявлены отклонения от нормы, Вам предложат лечение, после которого можно будет подавать документы на МСЭК.
28 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Александр!
Действующей инструкцией по установлению группы инвалидности предусмотрено установление 3-й пожизненной группы инвалидности при отсутствии одной почки.
Для решения Вашего вопроса по сути необходимо проконсультироваться с наблюдающим специалистом и пройти полное обследование.
Также рекомендуем Вам ознакомиться с нашей статьей:Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
18 февраля 2013 года
Спрашивает яна:
У моей тёти обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга (по словам врачей она растет и через месяц-два может перейти в злокачественную). Нужна срочная операция, но луганские доктора говорят, что она только платная, объясняя это тем, что она ещё не злокачественная, потому и платная.
Правда ли это и если нет, то подскажите пожалуйста где в Украине её можно сделать бесплатно и какие для этого нужны документы и результаты каких анализов?
Заранее спасибо.
18 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день. В соответствии с действующим законодательством Украины каждому человеку государство гарантирует получение бесплатной экстренной медицинской помощи. Остальные виды медицинской помощи финансируются из государственного бюджета, но, к сожалению, лишь частично. За выделяемые бюджетные деньги происходит закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Отмечу, зачастую не самого лучшего качества, но на то есть объективные причины. Право на первоочередное получение бесплатного лечения получают незащищенные слои населения - дети, инвалиды, пенсионеры. Поэтому основная нагрузка по оплате своего лечения ложиться на плечи трудоспособных пациентов.
Опять же, чтоб точно понимать правомерность требований оплатить лечение Вашей тети в Луганской больнице, необходимы сведения о наличии у Вашей тете льгот для проведения бесплатного лечения, и самое главное - наличие возможности конкретной больницы предоставить лечение бесплатно (особенно в свете задержек с бюджетным финансированием).
Как вариант: предлагаю Вашей тете обратиться к наблюдающему врачу (который рекомендует оперативное лечение) за направлением в иное лечебное учреждение для получения альтернативной консультации и принятия решения о необходимости в проведении оперативного вмешательства. Например, в Институт рака в г. Киев. Специалисты Института не только помогут дообследовать Вашу тетю, установить правильный диагноз, но и предложат оптимальное на данный момент лечение. Не факт, но оно может быть не оперативным.
13 мая 2013 года
Спрашивает Вера:
У ребенка 5,5 лет остеохондропатия (болезнь Пертеса) головки левого бедра, начальная стадия. Положена ли ребенку группа инвалидности? Какая и на какой срок?
15 мая 2013 года
Отвечает Консультант ВГО "Фундація медичного права та біоетики України":
Доброго дня! Насамперед, варто зазначити, що в даному випадку йтиметься не про встановлення конкретної групи інвалідності, а про визнання дитини дитиною-інвалідом віком до 18 років. Згідно з п. 2 Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого Наказом МОЗ України N 482 від 04.12.2001 р., перелік медичних показань, що дають право про одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, передбачено в Наказі Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років» від 08.11.2001 р. N 454/471/516. Відповідно до розділу VI Наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 р. N 454/471/516, до захворювань та патологічних станів, які дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років, а отже, й на визнання дитини дитиною-інвалідом, відноситься ідіопатичний асептичний некроз кістки, що характеризується патологічними змінами в суглобах, що призводять до деформацій, порушень співвідношень, обмеження рухів та можливостей обслуговування і пересування. А отже, у Вашому випадку, наявні підстави для визнання дитини дитиною інвалідом до 18 років.
14 сентября 2012 года
Спрашивает Татьяна:
Прободная язва желудка. Была проведена операция. Возможно ли получить инвалидность.
11 декабря 2012 года
Отвечает Медицинский консультант портала «Здоровье Украины»:
Здравствуйте! При установлении группы инвалидности играет роль не причина, по которой проводилась операция, а объём. Например, группа инвалидности I Б может быть установлена при экстирпации желудка (по любым показаниям). Подробнее о проблеме инвалидности читайте в статье на нашем медицинском портале: Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
06 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Татьяна!
Если в результате проведенного оперативного лечения прободной язвы желудка было достигнуто выздоровление, нет последствий перенесенного заболевания либо же последствия не значительны и не усугубляют общее состояние здоровья человека, группа инвалидности не устанавливается.
Если же прободение язвы желудка возникло на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний, общее состояние значительно ухудшилось, то стоит обратиться к наблюдающему Вас врачу за предоставлением детальной консультации по вопросу о возможности подавать документы на МСЭК.
Детальнее о критериях, которыми руководствуется МСЭК при решении вопроса об установлении группы инвалидности, читайте в статье: Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
22 октября 2012 года
Спрашивает Юлия:
Доброго времени суток. Мне 27 лет, я инвалид детства по зрению, сейчас 3 группа. Имею ли я право на получение пожизненной группы инвалидности и на основании какого документа? Заранее благодарна.
07 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Юлия!
Действующим законодательством Украины предусмотрено основания для установления группы инвалидности без срока переосвидетельствования. К таким основаниям относят (список не исчерпывающий):
1) грубые врожденные и преобретенные анатомические деффекты, нарушения психической деятельности;
2) нарушения обменых процессов в стадии декомпенсации;
3) злокачественные опухоли при невозможности их оперативного или другого лечения
А также ряд иных заболеваний и состояний, перечень которых определен Минздравом Украины.
Кроме того, МСЭК принимает во внимание возраст пациента-инвалида. Женщинам после 50 лет, мужчинам после 55 лет (предпенсионный возраст) могут установить пожизненную группу инвалидности.
При решении вопроса о возможности установления группы инвалидности без срока переосвидетельствования также учитывают «стаж» заболевания. Если более 10 лет не наблюдаются изменения в состоянии здоровья инвалида, либо же его состояние здоровья ухудшается, возможно установление пожизненной группы инвалидности.
Детальнее о критериях пожизненной инвалидности читайте в статье: Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
14 декабря 2013 года
Спрашивает Ульяна:
Добрый день! У моего сына диагноз наследственная спасти чешская параплегия код болезни G 11.4. Инвалидность переоформляем второй раз и опять ее дали на 2 года. Есть ли у нас право оформить группу до достижения 18 лет, и как можно оспаривать решение ВКК.
25 декабря 2013 года
Отвечает Москаленко Анна Владимировна:
Врач акушер-гинеколог, юрист, руководитель харьковской общественной организации «Защита прав пациентов» (специализация в медицинском праве: защита прав пациентов от неправомерных действий; медико-правовые консультации; помощь в возмещении ущерба, причиненного действиями или бездействием медицинских работников; защита интересов пациента в суде; решение вопроса о несоответствии медицинского работника занимаемой должности).
Все ответы консультанта
Здравствуйте, решение МСЕК можно оспаривать в течение месяца в вышестоящую МСЕК или в течение года в судебном порядке. Болезнь вашего сына не имеет стабильного течения - при правильной реабилитации симптомы могут значительно уменьшаться или же, при неправильной реабилитации, нарастать. Именно исходя из этих соображений, вам назначают перекомиссии, так как прогноз развития данного заболевания индивидуален.
22. Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один - три роки. Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі наявності вроджених вад розумового чи фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у місці проживання інваліда.
Для подтверждения неэффективности реабилитационных мероприятий необходимо 3 раза получить одну и ту же группу, так что - набирайтесь терпения!
07 января 2013 года
Спрашивает Елена:
Разъясните пожалуйста, положена ли инвалидность моему ребенку 4,5 года .Диагноз Задержка Психомоторного и Речевого Развития,который поставили в 1,8 год.
05 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Елена! Крайне сложно ответить на Ваш вопрос – не достаточно информации о состоянии здоровья Вашего ребенка в настоящий момент.
Запомните, группа инвалидности ребенку устанавливается в том случае, если у него есть врожденные физические дефекты либо страдает психическая сфера на столько, что ребенок не может выполнять необходимый круг действий, которые выполняют его одногодки. Подробнее о критериях установления группы инвалидности можно прочесть в статье Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
От 1,8 года когда Вашему ребенку установили задержку психомоторного и речевого развития, до настоящего момента могли произойти изменения в состоянии здоровья Вашего ребенка. В настоящий момент он может не отставать в психомоторном развитии от сверстников. В таком случае группа инвалидности не устанавливается.
Если же определенные элементы задержки сохраняются, Вам необходимо проконсультироваться с наблюдающими специалистами – психоневрологом и логопедом. Они подскажут Вам точно, изменения в состоянии здоровья Вашего ребенка критичны и достаточны для установления группы инвалидности или нет.
16 марта 2015 года
Спрашивает Людмила:
положена ли группа нивалидности при бронхиальной астме средней тяжести 3 степени
25 марта 2015 года
Отвечает Медицинский консультант портала «Здоровье Украины»:
добрый день, 3-я группа инвалидности положена при среднетяжелой персистирующей астме (приступы удушья могут быть ежедневные, ночные симптомы более 1 раза в неделю, ежедневный прием в2-агонистов короткого действия, обострения могут нарушать активность и сон, обострения не более 3 раз в год, купирование симптомов обострения требует парентерального введения препаратов, в том числе глюкокортикоидных). ОФВ1 или ПСВ 60 - 80%, суточная вариабельность ПСВ >20%. Объем лекарственной терапии ингаляционными ГКС до 1000 мгк/сутки. Умеренная рефрактерность к в2-агонистам короткого действия - отсутствие прироста ОФВ1 или ФЖЕЛ. Наличие нарушений нервно-психической сферы в преморбидном периоде и в процессе развития заболевания (истероподобный, невростеноподобный, психоастеноподобный механизмы). Системные проявления ваготонии - частое сочетание с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, гемодинамические расстройства (брадикардия, гипотензия), мраморность кожных покровов. При оценке тяжести заболевания следует учитывать и сопутствующую патологию, гастроэзофагальный рефлюкс. Снижение показателя мощности выдоха в тесте с физической нагрузкой на 20% и выше. Дыхательная недостаточность (ДН) - I степени, недостаточности кровообращения. ХСН I ст. II ФК NYHA.
07 ноября 2012 года
Спрашивает Лариса:
здравствуйте ! 2008 году вставили ребенку кохлеарный аппарат , аппарат купили за свои деньги . На втором ухе 4 степень (глухота) Положена ли нам в 18 лет инвалидность?
07 февраля 2013 года
Отвечает Беденко-Зваридчук Елена:
Юрист (специализация в медицинском праве: общие вопросы медицинского права, права и обязанности медицинских работников и пациентов, юридическое обеспечение оказания хирургической и неотложной помощи населению, вопросы экспертизы, юридическое сопровождение деятельности медицинских предприятий, лицензирование и аккредитация медицинских учреждений)
Все ответы консультанта
Добрый день, Лариса!
Инвалидность при снижении слуха у взрослых (после 18 лет) устанавливается при тугоухости не меньше 3 степени. Причем, Перечнем заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно, обозначено, что 3 группа инвалидности присваивается при полной глухоте на оба уха. Детальнее в статье: Бессрочная инвалидность: когда инвалидность дается пожизненно.
При определении степени инвалидизации учитывают причину снижения слуха и возможность проведения лечения и коррекции. Если прогноз неблагоприятный, как правило, группа инвалидности устанавливается.
Обратите внимание! Взрослая МСЭК, как правило, не устанавливает пожизненную группу инвалидности в 18 лет. Это обусловлено пенсионным законодательством. В частности, при назначении пенсии по инвалидности человек должен иметь определенный минимальный рабочий стаж. Детальнее о назначении пенсии по инвалидности читайте в Законе Украины «О пенсионном обеспечении» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
всего 16 страниц
Наши партнеры