Слава Україні!

Нові перспективи лікування раку молочної залози

Нові перспективи лікування раку молочної залози

23 грудня 2003 року в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція на тему «Сенсаційне дослідження: шанс на життя отримує кожна третя хвора жінка. Чи можлива загалом

Підготувала Галина Бут

23 грудня 2003 року в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція на тему «Сенсаційне дослідження: шанс на життя отримує кожна третя хвора жінка. Чи можлива загалом перемога над раком молочної залози?», на якій обговорювалися результати дослідження з вивчення ефективності оригінального протипухлинного препарату доцетаксел (Таксотер) фармацевтичної компанії «Авентіс» (Франція) при лікуванні хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях після оперативного втручання, які були вперше оприлюднені 5 грудня 2003 року на симпозіумі з проблем раку молочної залози у м. Сан-Антоніо. У прес-конференції взяли участь провідні спеціалісти-онкологи, керівництво фармацевтичної компанії «Авентіс», представники громадських організацій та засоби масової інформації.

Як зазначив завідувач відділу хіміотерапії Львівського державного онкологічного лікувально-діагностичного центру, доцент кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик, проблема онкологічної захворюваності, зокрема на рак молочної залози, є дуже актуальною не тільки в Україні, але й в цілому світі. Проведення численних семінарів та прес-конференцій ставить своєю метою ознайомлення медичних працівників з останніми досягненнями онкології, новітніми технологіями, результатами досліджень ефективності нових протипухлинних засобів. Проблема раку молочної залози, найпоширенішого онкологічного захворювання у жінок, є не лише медичною проблемою, а в значній мірі і соціально-економічною, психологічною та етичною. В Україні щорічно реєструється близько 150 тис. нових випадків захворювань на рак різної локалізації. Частіше на цю патологію страждають чоловіки, частка жінок становить приблизно 35-40% і найбільший відсоток захворюваності припадає на рак молочної залози. Щороку в Україні реєструється близько 14-15 тис. захворювань раком молочної залози, приблизно половина хворих, незважаючи на зусилля лікарів, помирає від цієї патології. Сьогодні ми говоримо про помолодшання цієї патології, оскільки за останні роки в структурі захворюваності збільшилася частка хворих жінок віком до 30 років. Значну частину хворих на рак молочної залози становлять жінки працездатного віку (до 55 років), за статистичними даними ця цифра становить 40%. На жаль, показники смертності від раку молочної залози в Україні вищі, ніж у середньому по Європі. Протягом першого року з моменту встановлення діагнозу гине близько 15% хворих, тоді як у США 15% пацієнтів помирає лише протягом 5 років. У країнах Західної Європи протягом 5 років з моменту встановлення діагнозу живе приблизно 75-80% хворих, тоді як в Україні за цей час гине половина хворих. Слід зазначити, що за останні десять років у країнах Західної Європи спостерігається тенденція до зниження захворюваності на рак молочної залози, тоді як у країнах Східної Європи та в Україні, навпаки, захворюваність зростає. Ось чому проблема сучасного ефективного лікування раку молочної залози в цілому світі є такою нагальною, над її розв’язанням працюють науковці всіх країн, а розробка та впровадження в клінічну практику нових ефективних лікарських засобів є надзвичайно актуальними для медичної спільноти і громадськості.

Далі Ярослав Васильович прокоментував результати багатоцентрового дослідження препарату Таксотер, проведеного Міжнародною групою з вивчення раку молочної залози на базі 112 клінік у 20 країнах Північної Америки та Західної Європи за участю 1491 жінки в пре- і постменопаузі, у яких діагностовано ранню стадію раку молочної залози. Він зазначив, що мета дослідження полягала в порівнянні ефективності та безпеки стандартної схеми лікування (комбінація 5-флуороурацилу, доксорубіцину та циклофосфаміду — FAC) зі схемою з включенням Таксотеру (Таксотер, доксорубіцин, циклофосфамід — TAC) у хворих на рак молочної залози ранніх стадій з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів. Учасниць дослідження було розподілено на дві групи, після оперативного втручання їм проводили лікування за схемою FAC або TAC. Під час дослідження більше ніж 90% пацієнток обох груп пройшли однакову кількість циклів лікування (6). Дані першого аналізу цього дослідження за 33-місячний період спостереження, представлені в травні 2002 року на конференції Американського товариства онкологів (ASCO), свідчать про те, що хіміотерапія із застосуванням Таксотеру ефективна в усіх жінок незалежно від чутливості рецепторів пухлини до гормонів. Згідно з результатами 55-місячного спостереження за цими хворими, представленими у 2003 році в м. Сан-Антоніо, показник безрецидивної виживаності жінок, яких лікували із застосуванням Таксотеру, становив 75%, а в групі стандартного лікування — лише 68%. На перший погляд, ця різниця може здатися несуттєвою, але якщо врахувати, що після проведеного стандартного лікування рецидив виникає у кожної 3-ї жінки (32%), тоді як при лікуванні із застосуванням Таксотеру — у кожної 4-ї (25%), то це досить значне досягнення. За майже 5-річний період спостереження в жінок, яким проводили комбіновану хіміотерапію на основі Таксотеру, відзначено зниження ризику смерті на 30% (p=0,008) та ймовірності виникнення рецидиву на 28% (p=0,001) порівняно з показниками в жінок, які отримували стандартне лікування.

Серед розробників ефективних протипухлинних препаратів чільне місце посідає фармацевтична компанія «Авентіс» (Франція), яка є одним із провідних світових виробників лікарських засобів. За словами голови медичного комітету Європейської бізнесової асоціації, голови представництва компанії «Авентіс» в Україні Володимира Анатолійовича Ігнатова, основна мета компанії — наукове розроблення нових лікарських препаратів для лікування найпоширеніших захворювань. У 2002 році товарообіг компанії досягнув 17,6 млрд. євро, понад 3,1 млрд. євро інвестується в клінічні дослідження, які грунтуються на стандартах доказової медицини і дозволяють удосконалити існуючі схеми лікування та суттєво підвищити їх ефективність. Значну частину зусиль і коштів компанія вкладає в розроблення нових протипухлинних засобів. Нещодавно на світовому фармацевтичному ринку з’явилися такі протипухлинні засоби, як Таксотер, Кампто (іринотекан), Граноцит (ленограстим), які вже довели свою ефективність та успішно застосовуються в онкології. Також значні зусилля компанії «Авентіс» зосереджені на проведенні клінічних досліджень. Результати оприлюдненого дослідження препарату Таксотер у хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів можна з упевненістю вважати підтвердженням прогресу, досягнутого протягом останніх років у лікуванні онкопатології, зокрема раку молочної залози. Як зазначив Володимир Анатолійович, діагноз раку молочної залози — це не вирок, а захворювання, яке піддається ефективному лікуванню за умови використання сучасних протипухлинних засобів. Представництво компанії «Авентіс» в Україні також проводить широку просвітницьку роботу серед практичних лікарів, інформує про новітні досягнення в онкології, підтримує участь українських лікарів у світових конгресах з питань хіміотерапії, проводить конференції та семінари з цього питання.

Як відомо, Таксотер — це напівсинтетичний алкалоїд, який отримують з біомаси голок тиса європейського. Він належить до групи таксанів і є одним з перспективніших протипухлинних засобів. Уперше на світовому фармацевтичному ринку він з’явився в 1994 році, препарат зареєстровано майже в 100 країнах світу і широко застосовується у складі комплексного лікування місцевопрогресуючого або метастатичного раку молочної залози після отримання негативних результатів попередньої хіміотерапії, як постоперативне лікування або якщо кількість уражених метастазами лімфатичних вузлів не більше трьох, а також місцевопрогресуючого або метастатичного недрібноклітинного раку легень, метастатичної карциноми яєчників у разі неефективності попереднього лікування. У 2002 році обсяг продажу препарату в світі досяг 1,3 млрд. євро. Компанія «Авентіс» очікує, що після оприлюднення результатів цього дослідження та майбутнього розширення показань до застосування Таксотеру цей показник істотно підвищиться. Таксотер є ефективним, але високовартісним препаратом. Але з точки зору фармакоекономіки важлива не безпосередня вартість лікарського засобу, а ефективність самого лікування, головне — результат такого лікування. Зрозуміло, що хворі не повинні купувати за власні кошти такі життєво необхідні препарати, як протипухлинні, проблема забезпечення онкохворих сучасними високоефективними лікарськими засобами повинна вирішуватися на державному рівні, як це прийнято в багатьох країнах світу. У нас поки що таке лікування можуть отримувати лише одиниці, але з часом, будемо сподіватися, воно стане доступним для значно більшої кількості пацієнток, які його потребують.

Національний представник Європейської коаліції проти раку «Європа донна», член експертної ради Федерації європейських протиракових товариств, президент благодійного фонду «Здоров’я жінок і планування сім’ї», лікар онколог-гінеколог Галина Павлівна Майструк зауважила, що за останні п’ять років в Україні відбулися значні позитивні зміни в сфері надання медичної допомоги і соціальної підтримки жінкам, хворим на рак молочної залози. Адже саме за цей період в Україні з’явилися громадські організації (сьогодні їх нараховується близько 20), які об’єднують жінок, яким довелося зіткнутися з цією проблемою. Незважаючи на недостатнє фінансування, вони докладають значних зусиль, відстоюючи права цих хворих на безкоштовне сучасне та адекватне лікування, що відповідає європейським стандартам, з використанням високоефективних препаратів. Завдяки їх роботі змінилося ставлення держави та суспільства загалом до проблем, пов’язаних з онкозахворюваністю.

Держава також приділяє велику увагу вирішенню проблеми забезпечення хіміопрепаратами пацієнтів з онкологічними захворюваннями. У 2002 році Кабінетом Міністрів України затверджено Державну програму «Онкологія» на 2002-2006 роки, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення в спеціалізованій онкологічній допомозі. У 2003 році згідно з цією програмою Міністерству охорони здоров’я України з державного бюджету виділено значні кошти на закупівлю протипухлинних препаратів, у тому числі Таксотеру. У 2003 році лікування цим препаратом отримали близько 500 пацієнток. Це ще раз підтверджує важливість цієї проблеми, яка вимагає постійної уваги, підтримки та фінансування з боку держави та розуміння суспільства.

Наприкінці прес-конференції її учасники наголосили, що тільки спільними зусиллями держави, громадських організацій та провідних фармацевтичних компаній можна досягти значних успіхів у вирішенні проблеми, забезпечення онкохворих ефективним та безпечним лікуванням з використанням сучасних протипухлинних засобів, одним з яких є препарат Таксотер компанії «Авентіс», що дозволить подовжити і покращити якість життя хворим на рак молочної залози.