показатели холестерина в крови

Вопросы и ответы по: показатели холестерина в крови

2013-12-15 06:36:45
Спрашивает андрей:
Добрый день. Мужчина 37 лет, 189 см/ 82 кг. Жизнь и работа связана с постоянными стрессами, нестабильность шейного отдела с симпато адреналовыи кризами сильно расшатали нервную систему. АД поднимается только во время когда нервнич сильно до 140/90 при норме 120/80. Повышение АД снимается 2 таб пустырника. Проходил медкомиссию обратили внимание на показатель креатенина в крови 130. Прошел обследование. ОАК - Эритр 4,7 гемоглоб - 153, ЦП - 0,98 тромбоциты 175, лейкоциты 4,5 соэ - 5, лимфациты - 30 М- 9, С-59, п- 2. Биохим анал крови - Общ билируб - 10,5, щелоч фосфотаза 50,2 алт - 25,3 аст- 22,6, амилаза - 56,8, КРЕАТЕНИН - 129,7 мочевина - 5,5 мочевая кислота - 354,8 , общ белок - 69, 7, калий 3,7, натрий 137, холестерин 5,4 ОАМ- прозрач +, pH 5,0, плотность 1030, белок - 0, сахар 0, ацетон 0, лейкоциты - ед, эритроц - 3-4, эпит ед. АМ Зимницкий - макс плот 1015 мин плот 1002 Бак посев мочи - роста нет Суточная протеинурия 0,01% ОКМ - 2 л, МАУ - 3,9 мг/л ЭКГ синус ритм 72 уд/мин Окулист - Vis 1,0/1,0 п/отрезок - норма. ДЗН бледно розовой окраски с четкими границами. Сосуды умеренно сужены, очагов нет. АМ Нечипоренко- цилиндры - нет, Эритроц - нет, Лейкоциты - 400 в 1 мл (норма до 2000) УЗИ Почек от 2011 года - эхо признаки незначит нефроптоза правой почки расширения лоханки справа. УЗИ от 12.2013 - норма Врач говорит что не видит причин ХБП, однако если креатенин выше нормы то это - ХПН. Назаначила престариум по 1,25 на ноч постоянно, курантил 150 Х 2 раза в день и кетостерил. Заключение врача было только на основании всего описанного выше. БОлей в пояснице нет, моча всегда светлая в норм обьеме. Есть ли паталогия почек? Будет ли она прогрессировать? Нужно ли соблюдать диету? Если это надо лечить то каким образом?
17 декабря 2013 года
Отвечает Величко Марина Борисовна:
Врач нефролог высшей категории, старший научный сотрудник, к.м.н.
Все ответы консультанта
Добрый день.
Переделайте анализ на креатинин еще раз через 2-3 недели.
Постарайтесь соблюдать диету стол № 5-7, проконтролируйте АД.
К сожалению, повышение креатинина и снижение на этом фоне скорости клубочковой фильтрации, которое сохраняется больше 12 недель - это хроническая болезнь почек.
2010-04-26 12:41:31
Спрашивает Игорь:
Здравствуйте! Обращался к кардиологу по поводу того, что плохо себя чувствую при смене погоды, иногда повышается давление, но редко. Обычно 120 -130 на 80. Кардиограмма никаких нарушений не показала. Сдал кровь на липидограмму, вот какие показатели:
Холестерин 5.64
Тригліцеріди 1.10
Ліпопр.низької щільності 4.14
Ліпопр.дуже низької щільності 0.50
Ліпопр. високої щільності 1.14
Коефіціент атерогенності 3.95
Відношення ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ 3.63

Білірубін прямий 2.83
Сечова кислота 325.75
Аспартатамінотрансфераза 30
Аланінамінотрансфераза 58
Білірубін загальній 15.3
Білірубін непрямий 12.5
Креатинін сироватки 84.1
Сечовина 4.05

О чем могут свидетельствовать даные показатели? Прокомментируйте, пожалуйста. Мне 39 лет, немного повышена масса тела, работа сидячая, но я каждое утро занимаюсь бегом 2-3км. Спасибо.
29 апреля 2010 года
Отвечает Тарасюк Юрий Анатольевич:
Врач отделения сердечно-сосудистой хирургии
Все ответы консультанта

Ліпіди (холестерин, тригліцериди, фосфоліпіди) нерозчинні в крові і транспортуються з її током у формі ліпід-білкових комплексів — ліпопротеїнів (ЛП). Холестерин, що являє собою жироподібну субстанцію — ліпід, є обов’язковим складовим компонентом клітинних мембран, попередником жовчних кислот та стероїдних гормонів.

ЛП розрізняються за складом ліпідного ядра, співвідношенням протеїнів та ліпідів оболонки, класифікуються за хімічною щільністю і електрофоретичною рухливостю. Виділяють 5 основних видів ЛП:

  • хіломікрони — утворюються в слизовій оболонці кишечника з харчового жиру та містять переважно тригліцериди (ТГ).

  • ЛП дуже низької щільності (ЛПДНЩ) — утворюються в печінці, містять 10-15 % загального ХС та збагачені ТГ. Деякі форми ЛПДНЩ є атерогенними.

  • ЛП проміжної щільності (ЛППЩ), або залишкові, ремнантні, — являють собою проміжну фазу метаболізму ЛПДНЩ. Вони також атерогенні.

  • ЛП низької щільності (ЛПНЩ) — містять 60-70 % загального ХС сироватки крові та вважаються основними переносниками ХС до периферичних тканин. Саме їх розглядають як основний атерогенний фактор і головну «мішень» при проведенні терапії. Однак у патогенезі атеросклерозу основну роль відіграють не нативні, а модифіковані ЛПНЩ, зокрема ті, що піддались окисленню/оксидації. Такі частинки можуть ушкоджувати ендотелій, виявляючи цитотоксичність, ініціюють проліферативні процеси в судинній стінці, стимулюють хемотаксис моноцитів і Т-лімфоцитів. У модифікованих ЛПНЩ зижується спорід-неність до специфічних ЛПНЩ-рецепторів та з’являється здатність зв’язуватися з скевенджер-рецепторами. Останні забезпечують основний шлях, виведення модифікованих ЛПНЩ з кровотоку, а також їх нагромадження в макрофагах і частково в гладком’язевих клітинах, що призводить до утворення так званих пінистих клітин, характерних для атеросклеротичного процесу, проникнення їх в інтиму і формування атеросклеротичної бляшки.

  • ЛП високої щільності (ЛПВЩ) — містять 20-30 % ХС і являються найважливішим фактором зворотнього транспорту ХС з тканин у печінку, де відбувається його ка­таболізм. Встановлено кореляційний зв’язок між безпосереднім ризиком розвитку ішемічної хвороби серця та зниженням концентрації ХС ЛПВЩ. Антиатерогенні властивості ЛПВЩ пов’язані з їх роллю в зворотньому транспорті ХС, здатністю витягати ХС з атеросклеротичних бляшок. Можливо також, що ферменти, зв’язані з ЛПВЩ, протидіють розвитку біологічних ефектів окислених моди-фікованих ЛПНЩ.

Властивості ліпопротеїнів залежать від специфічних білків — аполіпопротеїнів (апо), що є основними структурними компонентами зазначених частинок. Розрізняють кілька типів таких протеїнів: апо А, В, Е, С, що, у свою чергу, також неоднорідні. Виділяють, наприклад, протеїни апо АІ і апо АІІ. Більш високий міст апо АІ свідчить про певну ненасиченість частинок ХС та більш виражену здатність до активного витягування його з клітин і транспортування в печінку. Доведено, що виявлення апо АІ може служити таким же маркером ризику розвитку ІХС, як і загальний рівень ХС та ХС ЛПНЩ.

Існує думка, що більш чутливим маркером ризику розвитку ІХС, ніж показники загального ХС та ХС ЛПНЩ, є апо В, оскільки він більш тонко «відчуває» наявність всіх атерогенних ліпопротеїнів.

Специфічний компонент ліпідного спектру крові — ліпопротеїн α — білковий комплекс, що містить ЛПНЩ і велику молекулу глікопротеїну, названу апо (α) або плазміногеноподібним білком. Відмічено прямий зв’язок між концентрацією ЛП (α) та розвитком атеросклеротичних судинних змін. Визначення ЛП (α) як маркера ризику розвитку ІХС особливо перспективно для осіб з нормальними рівнями ліпідів крові, але з обтяженим сімейним анамнезом.

Сучасна класифікація рівнів загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, ЛПВЩ та ТГ


загальний холестерин
ммоль/л - мг/дл
 
< 5,2
5,2-6,1
> 6,2
< 200.
200-239.
≥ 240.
оптимальний.
гранично підвищений.
високий.
холестерин ЛПНЩ
ммоль/л - мг/дл
 
< 2,6
2,6-3,3
3,4-4,0
4,1-4,8
> 4,9
< 100.
100-129.
130-159.
160-189.
≥ 190.
оптимальний.
близький до оптимального/вище оптимальн.
гранично підвищений.
високий.
дуже високий.
холестерин ЛПВЩ
ммоль/л - мг/дл
 
< 1,0
> 1,6
< 40.
> 60.
низький.
високий.
сироваткові ТГ
ммоль/л - мг/дл
 
< 1,7
1,7-2,2
2,3-5,7
≥ 5,7
< 150.
150-199.
200-499.
≥ 500
нормальний.
гранично підвищений.
високий.
дуже високий.

Індекс атерогенності:

20-30 років: чоловіки < 2,5 од.

40-60 років: чоловіки < 3,5 од.

жінки < 3,0 од.

3,5-4 од. - схильність до розвитку атеросклерозу

2009-01-26 15:59:33
Спрашивает Ксения:
Здравствуйте! Мне год назад поставили диагноз периоральный дерматит.Сдавала соскоб наDemodex-отрицательный, кал на дисбактериоз-все показатели в норме, кровь на паразитоз: описторхоз,лямблии,токсокар-отрицателно; биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, Биллирубин общий,глюкоза, холестерин-все в норме; биллирубин прямой-высоко(5,83 мкмоль/л- норма:0.00-5.00). Лечилась 1раз: диета,глюконат кальция внутримышечно №10, ксизал 20 дней, мазь Адвантан-14 дней. Стало немного лучше,но потом все повторилось. 2раз:диета, аевит-14 дней, лактофильтрум-10 дней, кальций d3 никомед30дн., Дардиа -30дн.( от мази стало только хуже). 3 раз:Лактофильтрум-10дн., цинктерал-30дн.,аевит-30дн.,далацин-гель-30дн.( улучшений практически не было). Начиналось все с небольшого участка в носогубной складке, а сейчас уже распространилось на подбородок, щеки,переносицу и веки....(мелкие красные прыщики, иногда водянистые). Сейчас врач посоветовала сделать УЗИ брюшной полости и прокансультироваться с гастроэнтерологом.Наружно мазать" Толеранс экстрем"-пока не пробовала...А что порекомендуете вы? Может быть нужны еще какие-то исследования?Как можно полечится и возможно ли полностью излечится? PS.Заранее благодарю.....
26 марта 2009 года
Отвечает Коломиец Сергей Анатольевич:
Уважаемая Ксения! Периоральный дерматит - заболевание неизвестной этиологии, страдают преимущественно молодые женщины, при этом в большинстве случаев явные изменения в организме найти не удаётся. Если диагноз был поставлен правильно - то демодекс к данному заболеванию не имеет никакого отношения, гормональные мази не только не показаны, но и противопоказаны, поскольку вызывают обострение заболевания, заболевание рецидивирует и полностью неизлечимо, но возможно добиться длительной ремиссии. Лечение подбирается индивидуально, обязательно использование лечебной косметики.
2008-11-16 10:51:57
Спрашивает Александр:
Во время обследования по поводу приступааритмии в анализах крови обнаружен повышеный уровень холестерина (7,8) и триглицеридов (3,3). Возраст 41 год, вес - нормальный. Принимал концентрат К85 омега-3-кислот эфиров этиловых 1000 мг + альфа-токоферол 4 мг. 3 мес: холестерин - 6,2, триглицериды -2,6. Скажите пожайлуста правильно ли выбран препарат для лечения, сколько его можно принимать или чем лучше заменить. Кстати, посмотрев биохимические анализы, сделаные 8 лет назад _ показатель холестерина 6,3, но доктор ничего не прописал. Какие допустимые нормы содержания триглицеридов?, так как в разных источниках прочитал разные данные. Спасибо.
01 декабря 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Препарат хороший. В идеале, лучше его скомбинировать еще со статинами. И не забывайте о гиполипидемической диете. Нормальный уровень триглицеридов вариирует от 0,45 до 1,9 ммоль/л.
15 декабря 2008 года
Отвечает Бугаёв Михаил Валентинович:
Врач кардиохирург высшей категории
Все ответы консультанта
Здравствуйте. Наджелудочковые экстпрасистолы, в принципе, можно считать вариантом нормы, если кроме них нет никаких аритмий. И лечить их вовсе не обязательно.
2016-06-06 12:41:03
Спрашивает Людмила:
57 лет в 2000 году удалены придатки и матка 1999 год мастектомия. несколько лет назад началось ухудшатся самочуствие ,слабость , разбитость , плохая память, днем сонливость , ночью бессоница раздражительность . ТТГ 0,4 , сказали норма Узи щитовидки норма, холестерин высшая граница, хотя жирного , жареного не ем, повышены тимоловые пробы, повышено СОЭ до 26 уже 4 года, хотя остальные показатели крови в норме.Зябкость, потливость.Если идти к ендокринологу, какие еще анализы сдать?
15 июня 2016 года
Отвечает Болгов Михаил Юрьевич:
Врач хирург-эндокринолог, старший научный сотрудник, д.м.н.
Все ответы консультанта
Добрый день. По поводу щитовидной железы уже достаточно. Для других - нет клинических оснований, хотя и противопоказаний к сдаче конечно быть не может, но так можно сдавать все подряд... Покажитесь терапевту эндокринологу.
2015-10-02 08:48:19
Спрашивает Людмила:
Уважаемый доктор. Мое имя Людмила, мне 66 лет. Сдала биохимический анализ крови, показатели, конечно, не все радуют. Мочевина 7.66, креатинин 99, мочевая кислота 526.7, холестерин 8.06, триглиериды 2.51, ЛПВП 1,59, ЛПНП з.69, ЛПОНП 1.14, глюкоза 7.17, гликолизированный гемоглобин 6, протромбированное время 1з5, МНО 0,85.. и в клиническом анализе крови СОЭ 44. анализ крови с нагрузкой на глюкозу 6,6.Что надо принимать,т.к наш терапевт никаких назначений не дала. Пью кардиомагнил 75мг
06 октября 2015 года
Отвечает Васкес Эстуардо Эдуардович:
Здравствуйте, Людмила! На фоне такой картины врачебные подходы могут ограничиваться рекомендациями относительно образа жизни и питания. Ваш терапевт, скорее всего, обратил как минимум Ваше внимание на них, потому советуем выполнять его назначения.
2015-08-14 09:33:10
Спрашивает Наталья:
Здравствуйте! прошла лечение туберкулеза ( 6 мес), 1 ряд антибиотиков. Через неделю после окончания приема остававшихся антибиотиков (Изониазида и Рифомпицина) анализ крови показал: Лейкоциты (WBC) -2.74, Нейтрофилы ( 100 лейкоцитов) 39,4;Нейтрофилы (абс.) -1,08; Лимфоциты ( на 100 лейкоцитов) -48,9; Базофилы 1,1; Протромбиновый час (ПЧ,РТ,сек.) -12,1; Международное нормальнованное соотношение (MHB,INR) - 1,08; Тироксин свободный -0,77; холестерин - 6,7; Липопротеиды низкой плотности - 3,92; Лужная фосфатаза - 27.Остальные показатели в пределах нормы. Что делать при этих анализах? являются ли они следствием приема противотуберкулезных препаратов? к какому специалисту обращаться?
19 августа 2015 года
Отвечает Агабабов Эрнест Даниелович:
Здравствуйте, Наталья, для начала пересдайте общий анализ крови, с подсчетом человека, а не машинный.
2015-07-29 15:40:30
Спрашивает Татьяна:
Здравствуйте,недавно прошла УЗД и сдавала кровь на печеночные пробы.Врач УЗД заключение написала,но совсем неразборчиво-я вам не перепишу это,но на словах объяснила,что с желчным проблемы-он неправильных размеров и там застой консистенции очень густой сметаны-естественно забиты протоки нужно попить что-то желчегонное,посоветовала обратиться к терапевту.Результаты проб печени отнесла к терапевту,там есть такие показатели:общий белок-76,3,холестерин-6,4,билирубин-18,1,АлАт-07,АсАт-07.Она мне ничего не объяснила-только сказала,что один показатель чуть-чуть завышен,диагноза в карточке нету,назначила препараты и все..Я бы хотела узнать подробнее о показателях в крови и наверное нужна диета или просто знать что можно,а что нельзя вообще.И не вредны препараты,которые назначены,может бытть можно заменить чемнибудь другим-например чаи.Вот назначение,если я конечно правильно прочла-Артихол,Гепатофит+сорбит,Альфа-ликон.Заранее благодарна за ответ
10 августа 2015 года
Отвечает Васкес Эстуардо Эдуардович:
Добрый день, Татьяна! Если иметь целью профилактические меры, при отсутствии жалоб, то диета и соответствующий образ жизни в таких случаях могут оказаться достаточными. Насчет вредности препаратов, независимо от этого существуют показания и противопоказания, которые врач назначает пациенту индивидуально. Раз врач назначил - значит Вам можно! Все поиски и самоназначения могут оказаться вреднее для здоровья.
2015-06-07 16:49:44
Спрашивает Валентина:
Здравствуете!

У моего мужа в 2009 году (23 года) было отравление (сильный понос на протяжении нескольких дней и температура; признаки желтухи отсутствовали). Положили в больницу, прокапали и выписали. Биохимия крови после лечения показала такие результаты: АЛТ 43, АСТ 36, Холестирин 3,06, Триглицериды 0,35, Билирубин общий 45, прямой 16, непрямой 29.
Может ли быть отравление при синдроме Жильбера без проявления желтухи?

Через год после диет и ограничений в физ. нагрузках и т.д, опять сдал анализ крови и все показатели были в норме кроме билирубина и холестерина (Билирубин общий 37, прямой 10, непрямой 27, холестерин 2,17).

Потом еще через полгода опять попал с отравлением в больницу, и опять все было в норме кроме билирубина (Общий 45, Прямой 15, Непрямой 30).

Еще через год опять все в норме кроме билирубина (Общий 34, Прямой 9, Пепрямой 25).

В этом году сдал анализы опять и картина такая же (Общий 40, Прямой 10,3, Непрямой 29,7). Ему поставили диагноз - синдром Жильбера. Сдавал еще голодную пробу - голодал сутки (Общий 59, прямой 11,2, Непрямой 47,8). Это как бы и подтвердило диагноз.

Но меня смущает тот факт, что везде пишут, что при синдроме прямой билирубин получается менее 20% от общего, а у мужа 25. Это может быть при синдроме?

И еще смущает такой момент: когда мужу было 9 лет, то он болел Боткина, через 10 дней после выздоровления он сдавал биохимию крови и общий билирубин был 22, а еще через полгода он повторил анализ и Общий билирубин был 19. Как бы норма! Может ли такое быть при синдроме Жильбера? Или все же диагноз поставлен не верно?

Может ли сбой в процессах связанных с билирубином быть приобретенным?

Еще забыла написать за УЗД. В результатах УЗД за 2010 год ему написано только о деформации желчного. В 2011 году пишут о выраженной деформации желчного, хронический холецистит. А в 2014 пишут : диффузные изменения паренхимы печени, хронический холецистит, перегиб желчного в области дна тела и шейки.
26 октября 2015 года
Отвечает Васкес Эстуардо Эдуардович:
Здравствуете, Валентина! Нарушение пищеварительной работы в 2009 году могло иметь место независимо от синдрома Жильбера, который в основном проявляется клинически или лабораторно после 20 лет. Руководитесь больше тем, что говорит лечащий врач, а не тем что Вы читаете (чтение того, что пишут в разных источниках не является достаточной основой для оспаривания врачебного диагноза). Диагноз "хронический гепатохолецистит с дискинезией желчного пузыря" вероятно еще не был исключен лечащим врачом и может быть поднят в процессе наблюдения за пациентом.

Популярные статьи на тему: показатели холестерина в крови

Холестерин в крови
Читать дальше
Холестерин в крови

Многообразный состав крови необходим для нормального обмена веществ, который и обеспечивает жизнедеятельность организма.

Анализы крови для профилактики и лечения инфаркта
Читать дальше
Анализы крови для профилактики и лечения инфаркта

Анализы крови могут многое сказать о том, насколько высокий у человека риск первого и повторного инфаркта. Они своей информацией дополняют ЭКГ, ЭхоКГ и другие обследования, которые традиционно назначают кардиологи и терапевты.

О чем нам поведает холестерин?
Читать дальше
О чем нам поведает холестерин?

Наличием холестерина в организме кто только не пугает: начиная от бабушек на лавочке возле подъезда и заканчивая умными ораторами с голубых экранов. Поэтому для многих очевиден вывод, что холестерин вреден и надо всеми силами от него стараться избавиться

АлАТ в крови
Читать дальше
АлАТ в крови

АлАТ в крови (а если быть более точным, то анализ на АлАТ или АЛТ) – это исследование крови на один из ферментов печени, полное название которого «аланинаминотрансфераза».

Кровь на иммуноглобулин
Читать дальше
Кровь на иммуноглобулин

Кровь на иммуноглобулин - очень важное диагностическое исследование, которое повышает точность постановки диагноза при самых разных заболеваниях – от аллергий до ревматизма.

Билирубин в крови
Читать дальше
Билирубин в крови

Билирубин в крови очень информативный показатель состояния организма, который позволяет врачам диагностировать многие заболевания различной природы.

Анализ крови на сахар – ключевой фактор диагностики сахарного диабета
Читать дальше
Анализ крови на сахар – ключевой фактор диагностики сахарного диабета

Повышение уровня сахара в крови - это всегда повод задуматься о сахарном диабете. Давайте разберемся, почему этот анализ так важен, при каких симптомах следует безотлагательно проверить уровень сахара в крови, что стоит за результатом вашего анализа.

Немедикаментозная коррекция дислипопротеидемии
Читать дальше
Немедикаментозная коррекция дислипопротеидемии

Известно, что одним из факторов риска и прогрессирования атеросклероза является дислипопротеидемия.

Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Читать дальше
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить

Инфаркты миокарда держат печальную пальму первенства среди смертей наших соотечественников, причем их количество значительно превышает аналогичные мировые показатели. Можно ли на самом деле уберечь сердце от инфаркта? Узнайте достоверно из нашей статьи.

Новости на тему: показатели холестерина в крови

Высокий уровень холестерина крови в среднем возрасте способствует развитию болезни Альцгеймера
Читать дальше
Высокий уровень холестерина крови в среднем возрасте способствует развитию болезни Альцгеймера

Высокие показатели холестерина в крови в сорокалетнем возрасте могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера 10 лет спустя, согласно данным исследования значений показателей здоровья для заболеваний головного мозга в среднем возрасте

Почему за уровнем холестерина необходимо начинать следить в молодости
Читать дальше
Почему за уровнем холестерина необходимо начинать следить в молодости

Согласно рекомендациям врачей, регулярные проверки концентрации холестерина в крови надо начинать после достижения возраста 35-40 лет. Но ученые из США советуют снизить возрастную планку лет на 15 – это позволит справиться с проблемой без лекарств.

Регулярное употребление семян льна снижает уровень холестерина у мужчин
Читать дальше
Регулярное употребление семян льна снижает уровень холестерина у мужчин

Высокий уровнень «плохого» холестерина можно снизить с помощью регулярного употребления в пищу льняного семени. Съедая в день всего лишь три столовые ложки недорогого продукта на протяжении трех месяцев, можно добиться снижения уровня холестерина в крови на 10%. Однако положительный эффект наблюдается только у мужчин.

Снижение уровня холестерина ведет к снижению концентрации простат-специфического антигена и меньшему риску развития рака предстательной железы
Читать дальше
Снижение уровня холестерина ведет к снижению концентрации простат-специфического антигена и меньшему риску развития рака предстательной железы

Поддерживая содержание холестерина в крови на низком уровне, Вы также снижаете уровень простат-специфического антигена (ПСА - маркера рака предстательной железы). Эти данные были представлены на 103-й Ежегодной Встрече Американского Общества Урологов. Перед началом проведения пациентам лечения ученые изучали взаимосвязь показателей холестерина низкой плотности и ПСА в крови

Неизвестный холестерин: 3 свойства на заметку
Читать дальше
Неизвестный холестерин: 3 свойства на заметку

Сегодня основные сведения о холестерине и его роли в развитии сердечно-сосудистых заболеваний преподаются даже учащимся средней школы. Разумеется, неплохо осведомлены об этом веществе и взрослые – неплохо, но, скорее всего, недостаточно.

Бороться с  высоким уровнем холестерина станет дешевле
Читать дальше
Бороться с высоким уровнем холестерина станет дешевле

И диабет, и высокий уровень плохого холестерина значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых недугов. В конце минувшей недели правительственное ведомство США разрешило врачам использовать комбинированный препарат против обеих болезней.

Повышенный уровень холестерина - не только «взрослая проблема»
Читать дальше
Повышенный уровень холестерина - не только «взрослая проблема»

Высокие уровни плохого холестерина в организме резко повышают риск развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Предотвратить тяжкие недуги можно с помощью приема специальных препаратов, но для этого прежде надо выяснить показатели уровня холестерина в собственном организме. Взрослые люди, становясь старше, рано или поздно обращаются в лабораторию, чтобы сделать нужный анализ. Детям таких исследований, как правило, не делают, точнее, делают лишь в том случае, если в семье есть или были прямые родственники, страдавшие болезнями сердца. Но, как утверждают американские исследователи, поголовная диспансеризация детишек со сдачей анализов на уровень холестерина дала бы очень хорошие результаты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Статины не повышают риск рака
Читать дальше
Статины не повышают риск рака

Лекарственный препарат, снижающий уровень холестерина в крови, не повышает риск развития рака, сообщают ученые, которые еще год назад предупреждали о возможности такого побочного действия

Как оценить риск развития инфаркта миокарда у женщин в менопаузе?
Читать дальше
Как оценить риск развития инфаркта миокарда у женщин в менопаузе?

Стандартные методы измерения уровня холестерина в крови могут помочь определить группу женщин с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений во время заместительной гормонотерапии. Согласно результатам нового исследования, у женщин с нормальным уровнем холестерина в крови, принимающих гормонотерапию, риск развития инфаркта миокарда не повышен. В то время как высокий уровень холестерина повышает риск развития осложнений